Europejski Raport Innowacyjności 2014 stwierdza, że kraje Unii Europejskiej nadrabiają zaległości w zakresie innowacyjności w stosunku do liderów w tej dziedzinie – Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, jednak różnice pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi pozostają na wysokim poziomie. Ważną rolę ku innowacyjności odegrał w ostatnich latach system badawczy UE.

W rankingu innowacyjności brane były pod uwagę następujące czynniki: zasoby ludzkie, otwartość rynku, systemy doskonalenia, atrakcyjność badań, systemy wsparcia finansowego badań i rozwoju. W oparciu o uzyskane wyniki, kraje UE zostały podzielone na cztery grupy.

 

Liderem rankingu jest Szwecja, która znacząco inwestuje w badania na rzecz innowacji i nauki, natomiast kolejne miejsca przypadły w udziale Danii, Niemcom oraz Finlandii. Polska uplasowała się w trzeciej grupie, określanej mianem „umiarkowanych innowatorów” ze wskaźnikiem na poziomie 0,3 pkt (średnia w UE wynosi 0,55 pkt). Portugalia, Estonia oraz Łotwa to kraje, w których sytuacja poprawiła się najbardziej.

Duży nacisk w polityce innowacyjności kładziony jest na nowatorskie podejście oraz informatyzację przedsiębiorstw, mających na celu optymalizację procesów operacyjnych oraz redukcję kosztów, co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych UE na lata 2014-2020, które stwarzać będą możliwość uzyskania dofinansowania na wdrożenie rozwiązań informatycznych w firmie.

Na podstawie: www.samorzad.pap.pl

 

Zaloguj