Systemy klasy ERP służą do planowania zasobów przedsiębiorstwa i mogą być wdrażane w różnych branżach. Systemy te są rekomendowane również dystrybutorom i branży FMCG, której rynek jest mocno konkurencyjny. W związku z tym dystrybutorzy zmuszeni są do nieustannej walki o utrzymanie i umacnianie swojej pozycji rynkowej w sektorze produktów szybko zbywalnych.

ERP to aplikacje pozwalające na integrowanie działań przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Ich użytkowanie pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów firmy oraz prowadzenie przejrzystych procesów wewnętrznych.

 

Sprawniejsze podejmowanie decyzji to szansa na większe zyski

Dla dystrybutorów działających w branży FMCG bardzo ważny jest czas. Używając systemów ERP mogą na bieżąco weryfikować dane takie jak np. upusty, rabaty, zarządzanie towarami itp., co przekłada się na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa. Umożliwia też szybsze i sprawniejsze podejmowanie decyzji. Jednocześnie dzięki modułom, jakie zawierają systemy ERP możliwe jest uzyskanie płynności współpracy i zsynchronizowanie pracy między różnymi działami znajdującymi się w firmie, np. pomiędzy działem zamówień, a magazynem. Dzięki czemu prace prowadzone są sprawnie, informacje wymieniane są szybciej, a to wszystko przekłada się na większą oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów działalności firmy. W konsekwencji zwiększając jej zyski.

Jak wybrać właściwy system ERP w branży FMCG?

Wybierając system z klasy ERP należy wziąć pod uwagę specyfikę branży w tym przypadku FMCG stąd też niezbędna jest dokładna analiza funkcjonalności systemu. Aby dokładniej pokazać funkcje oraz zalety płynące z wdrożenia takiego rozwiązania, jako przykład wybraliśmy system ERP firmy Infinite.

System ten składa się z trzech modułów: zaopatrzenie, logistyka oraz sprzedaż, pozwalających na optymalizację łańcucha dostaw. Wdrożyć go mogą spółki działające w ramach grupy lub też zupełnie od siebie niezależnie. Ważne jest również to, że aplikacja zarządzana jest centralnie, a serwer znajduje się w każdym z oddziałów, liczba użytkowników mogących korzystać z systemu jest nieograniczona. Co więcej system jest również zintegrowany z systemami finansowo – księgowymi.

Korzyści płynące z użytkowania systemu Infintie ERP to m.in.:

  • automatyczne zamawianie towarów,
  • automatyczne generowanie przesunięć towarów na podstawie analizy popytu i zapasów,
  • przyjęcie skanerowe towaru za pomocą automatycznych zleceń generowanych przez system,
  • możliwość przyjmowania i obsługi zamówień składanych w formie elektronicznej,
  • w systemie SPR dla każdego klienta wyliczana jest „Indywidualna oferta handlowa” i „Cennik” w oparciu o zdefiniowaną kategorię,
  • system wykluczeń w promocjach – definiowane, dla kogo i/lub gdzie dana promocja ma nie obowiązywać.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu ERP to kluczowa kwestia w rozwoju firmy. Systemy te pozwalają na poprawę efektywności i sprawności działania całej firmy oraz wyeliminowanie możliwych błędów, co przekłada się na osiągnięcie korzyści biznesowych oraz umocnienie przewagi konkurencyjnej i pozycji firmy na rynku.

 

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!