Od pewnego czasu na rynku IT można zaobserwować stale wzmacniający się trend, polegający na outsourcingu usług IT. Z badań przeprowadzonych przez firmę BCC wynika, iż już ponad połowa firm zdecydowała się na takie właśnie rozwiązanie, podczas gdy jedna trzecia przedsiębiorstw rozważa wprowadzenie outsourcingu usług IT w najbliższym czasie. Outsourcing IT ma coraz częściej miejsce w przedsiębiorstwach, składających się z kilku placówek, ponieważ pozwala uniknąć eskalacji kosztów wynikającej z zatrudniania specjalistów IT w wielu oddziałach.

 

Co skłania przedsiębiorstwa do outsourcingu usług IT? Taki model zapewnia firmom nieprzerwany dostęp do fachowej wiedzy i najnowszych technologii przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem działu informatycznego. Co ważne, działania IT w modelu outsourcingowym są dostosowane do specyfiki i potrzeb klienta. W związku z tym, coraz mniej firm rozbudowuje własny zespół IT kosztem przejścia na całkowity bądź częściowy model outsourcingowy. Zlecając usługi IT na zewnątrz, przedsiębiorstwa mogą skupić się na poprawie jakości świadczonych usług biznesowych.

Z racji zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorstw, outsourcing IT może mieć charakter pełny bądź też selektywny. Wynika to z faktu, iż niejednokrotnie firmie zależy na zleceniu na zewnątrz wyłącznie wybranych działań, które okazują się najbardziej kosztowne lub wymagające pod względem technologicznym. Tym niemniej, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na pełny outsourcing usług IT za sprawą dążenia do optymalizacji działań biznesowych.

Firma BCC przeprowadziła „Badanie rynku usług IT” pod koniec 2013 wśród kadry zarządzającej IT dużych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: www.wnp.pl

 

 

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!