Dedeman, największa sieć sklepów DIY z Rumunii, podpisała umowę na wdrożenie elektronicznej faktury oraz archiwizacji dokumentów przez Infinite. Dedeman jest kolejną siecią handlową z Rumunii, która zaufała Infinite, co umocniło pozycję firmy na rynku rumuńskim.

Dedeman posiada w Rumunii 37 sklepów budowlano-wnętrzarskich. Rozlokowanie sklepów na terenie całego kraju, zróżnicowana gama produktów, a co za tym idzie duża liczba dostawców skłoniły firmę do wdrożenia rozwiązania Infinite EDI.  

 

Infinite jest jednym z czołowych dostawców usług EDI w Europie Centralnej. Głównym założeniem tej technologii jest automatyzacja łańcucha dostaw, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie produkcją i zapasami, a w konsekwencji redukcję kosztów obsługi oraz poziomu błędów związanych z manualną obsługą danych.

System EDI pozwala na wymianę e-faktur pomiędzy partnerami biznesowymi oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów w niezmienionym stanie zgodnie z wymogami ustawodawcy. Co ważne, wszystkie dokumenty elektroniczne są zabezpieczone przed modyfikacją za pomocą znacznika czasu. Archiwum jest dostępne dla użytkowników 24/7.

Projekt zakłada kompleksowe wdrożenie EDI z 600 dostawcami sieci Dedeman. Pozwoli to firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz relatywnie szybki zwrot z inwestycji dzięki stałym, miesięcznym oszczędnościom wynikającym z ograniczenia kosztów operacyjnych, usprawnienia procesów logistycznych, a także wzrostu poziomu obsługi klienta.

 

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!