Infinite oraz Unit4 Teta, wiodący dostawcy oprogramowania biznesowego, podpisali umowę o współpracy partnerskiej. Pozwoli to obu firmom wzbogacić i poszerzyć aktualną ofertę rozwiązań informatycznych dla klientów biznesowych, zapewniając im usługi najwyższej jakości, dostosowane do specyfiki działalności różnych branż.

 

Współpraca Infinite oraz Unit4 Teta ma charakter komplementarny. Unit4 Teta posiada ugruntowaną pozycję w zakresie systemów HR, które zapewniają uporządkowanie obszaru zarządzania personelem i automatyzację związanych z nim czynności. Dodatkowo, firma specjalizuje się w rozwiązaniach klasy ERP, które wspierają zarządzanie zewnętrznymi i wewnętrznymi zasobami przedsiębiorstwa. W ramach współpracy, systemy Unit4 Teta zostaną wzbogacone o rozwiązania Infinite, które stanowią uzupełnienie oferty Partnera, w tym usługi wymiany i archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej oraz rozwiązania mobilne wspierające pracę przedstawicieli handlowych w terenie. Wspólna oferta obejmuje również platformę B2B, która optymalizuje codzienną współpracę dystrybutorów i detalistów oraz aplikację PECP, która umożliwi automatyczne tworzenie harmonogramów pracy użytkownikom Teta. Dopełnieniem oferty jest system mobilnej obsługi magazynów, który pozwala na pełną automatyzację czynności magazynowych za pomocą przenośnych terminali pracujących w trybie online.

Współpraca partnerska to dla Infinite oraz Unit4 Teta szansa na rozwój nowych kanałów sprzedaży, szczególnie, że obie firmy posiadają ugruntowaną pozycję na rynku, a oferowane przez nie rozwiązania wzajemnie się uzupełniają.

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!