Celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, w dniu 27 października 2014 powołane zostało Centrum Polintegra, stanowiące platformę współpracy nauki i biznesu. Infinite jest jednym z 31 przedsiębiorstw reprezentujących sektor biznesowy.

„Centrum Polintegra to ważne przedsięwzięcie dla wzrostu innowacyjności oraz informatyzacji w różnych gałęziach polskiego przemysłu, które tak często akcentowane są w programach operacyjnych UE na lata 2014-2020. Współpraca kręgów naukowych oraz przedsiębiorców tj. Infinite, może zaowocować przełomowymi rozwiązaniami, a to za sprawą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami organizacji.” – zauważa Jacek Podsiadły, Dyrektor Techniczny IT w Infinite.

Inicjatywa, której konsorcjantem jest Infinite, koncentruje się na  koordynacji i promocji działań zmierzających do opracowania nowych technologii poprzez szeroko zakrojoną współpracę instytucji naukowych oraz przedstawicieli środowiska biznesowego. Pełna nazwa nowej platformy to Centrum Polintegra - Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio)- Polimery - Materiały - Technologie dla Gospodarki. Rozwiązania opracowane w ramach działalności centrum mają znaleźć zastosowanie w sektorach: chemicznym, biotechnologicznym, spożywczym, włókienniczym, celulozowo-papierniczym, elektronicznym, a także w medycynie, rolnictwie, budownictwie, energetyce i transporcie.

Działalność badawczo-rozwojowa, która leży u podstaw Centrum Polintegra, stanowi jeden z wiodących celów rozwojowych na lata 2014-2020 ku zwiększeniu innowacyjności gospodarki oraz rozpowszechnieniu wykorzystania technologii cyfrowych.

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!