Aby sprostać wymaganiom współczesnego biznesu, firmy stale dążą do optymalizacji procesów wewnątrz organizacji, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które usprawnią współpracę z kontrahentami. W związku z tym, standardem stają się dziś rozwiązania umożliwiające wymianę oraz archiwizację danych w formie elektronicznej.

U podstaw popularyzacji e-usług leży dążenie przedsiębiorstw do sprawnego zarządzania danymi biznesowymi. Przy dynamicznym wzroście wolumenu generowanych informacji, nie sposób kontrolować je manualnie. A właśnie zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego wykorzystania posiadanych danych handlowych przekłada się na sukces rynkowy.

Zgodnie z raportem McKinsey&Company, wyszukiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie informacji angażuje aż 20% tygodniowego czasu pracy pracownika. Tak znacząca strata nie ma miejsca w przypadku wdrożenia systemu automatyzującego wymianę danych pomiędzy jednostkami – uwolniony czas pracownik może skierować na realizację kluczowych dla organizacji działań, nie zaś logistykę pracy. Optymalizacja procesów administracyjnych pozwala na znaczącą redukcję kosztów operacyjnych firmy.

Technologie informatyczne na dobre zagościły już w branży retail, ponieważ pozwalają przedsiębiorstwom na poprawę efektywności łańcucha dostaw. Przykładem może tu być wdrożenie rozwiązania EDI u dystrybutora artykułów gospodarstwa domowego, Fackelmann Polska Sp. z o.o.

 „Współpracując z licznymi sieciami będącymi partnerami Fackelmann Polska, zarządzanie fakturami oraz zamówieniami w formie papierowej generowało trudności związane z efektywnością oraz poprawnością przesyłanych danych. Dlatego też podjęliśmy decyzję o wdrożeniu systemu Infinite EDI, który umożliwił przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów w ramach łańcucha dostaw. Wykorzystanie technologii EDI pozwoliło na usprawnienie cyklu obiegu dokumentów (faktury, korekty faktur, potwierdzenia dostawy), co przełożyło się na obniżenie kosztów związanych z obsługą zamówień. Dzięki szybkiemu przepływowi danych logistycznych, proces dostawy przebiega sprawniej.”- komentuje Krzysztof Ogrodnik, Prezes Zarządu Fackelmann Polska Sp. z o.o.

Rozwiązania EDI dają przedsiębiorstwu szczelną i ustandaryzowaną strukturę wymiany danych. Nie sposób nie wspomnieć tu o aspekcie bezpieczeństwa. Dostęp do e-dokumentów mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy w organizacji, a każda operacja odnotowana jest za pomocą znacznika czasu. Dodatkowo, dostawca usług EDI ma obowiązek zapewnić wymianę oraz archiwizację e-faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi autentyczności pochodzenia oraz integralności treści.

                                                                                                                                                               

Zaloguj