Spółka informatyczna Infinite oraz Raiffeisen Polbank nawiązują współpracę w obszarze faktoringu. Na mocy podpisanej umowy, użytkownicy platformy EDInet mogą korzystać z kalkulatora kosztowego dotyczącego finansowania faktur transmitowanych przez system Infinite. Infinite oraz Raiffeisen Polbank udostępnią klientom narzędzie do symulacji kosztów faktoringu na ich fakturach zarejestrowanych na platformie EDInet. Kolejnym krokiem, w ramach współpracy Raiffeisen Polbank i Infinite ma być integracja systemów tychże firm, dzięki czemu wykup wierzytelności w handlu B2B będzie uproszczony. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku, łączące w sobie wieloletnie doświadczenie Infinite w zakresie oprogramowania EDI oraz know-how Raiffeisen Polbank. w obszarze usług faktoringowych.

Firma Aquael inwestuje w komunikację EDI. Sieć sklepów zoologicznych wybrała platformę Infinite EDInet, aby usprawnić proces wymiany dokumentów handlowych ze swoimi dostawcami. Projekt obejmuje również uruchomienie archiwum dla faktur elektronicznych.

Każdego dnia doświadczamy 4000-6000 kontaktów z reklamą. To więcej niż nasi przodkowie przez całe swoje życie. W gąszczu różnorodnych komunikatów, walka o zauważalność marki wymaga zastosowania bardziej niekonwencjonalnych metod prezentacji treści niżeli tradycyjne rozwiązania, takie jak ulotki, gazetki czy tablice ogłoszeń. Dlatego nikogo nie powinna dziwić rosnąca popularność systemów Digital Signage które, umożliwiają przekazywanie rozmaitych treści, zarówno informacyjnych, jak i reklamowych, z wykorzystaniem cyfrowych nośników obrazów.

Od stycznia 2017 małe i średnie firmy będą musiały przekazywać plik JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Wymóg przesyłania danych we wskazanym formacie obowiązuje duże przedsiębiorstwa od lipca tego roku, dlatego na rynku są już gotowe rozwiązania informatyczne obsługujące JPK – zarówno pod względem generowania, jak i transmisji pliku. A ponieważ czasu do wejścia obowiązku JPK zostało niewiele, Infinite podpowiada małym i średnim przedsiębiorcom, jak przygotować się na tak poważną zmianę pod kątem oprogramowania, bazując na doświadczeniach zgromadzonych podczas współpracy w zakresie JPK z dużymi przedsiębiorstwami, takimi jak: Wawel S.A., Hortex Holding S.A., Plus Bank S.A.

8 września 2016 wchodzą w życie nowe, bardziej liberalne przepisy, które znacząco uproszczą procedury zawierania e-umów w Polsce. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego wprowadza do powszechnego obrotu dwie nowe formy czynności prawnych – dokumentową oraz elektroniczną. Co ważne, nowa ustawa zrównuje oświadczenie woli w formie elektronicznej z oświadczeniem pisemnym. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Jest to dobry moment, aby rozważyć wprowadzenie elektronicznego obiegu umów w swojej komunikacji biznesowej.

Badania GUS pokazują, że z roku na rok maleje liczba osób w wieku produkcyjnym, dlatego zatrzymanie w firmie dobrych i doświadczonych pracowników staje się dla przedsiębiorstw funkcjonujących w systemie równoważnym coraz ważniejsze. Poza czynnikami ekonomicznymi czy rodzajem wykonywanej pracy, istotnym kryterium wpływającym na utrzymanie obsady, jest sposób organizacji czasu pracy. Z pomocą przychodzą tu kompleksowe systemy RCP, które umożliwiają sprawne planowanie i rejestrowanie czasu pracy, uwzględniające indywidualne potrzeby pracowników.

Z początkiem lipca 2016 wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce zostały objęte obowiązkiem przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Ministerstwa Finansów. Nowa regulacja wymogła na dostawcach rozwiązań systemów IT wprowadzenie aktualizacji, tak aby możliwe było generowanie zdefiniowanych przez MF raportów finansowych i księgowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce będą zobowiązane do przekazywania do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej informacji o swoich operacjach gospodarczych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązkiem tym objęte zostały wszystkie podmioty, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót jest większy lub równy 50 mln euro.

Infinite IT Solutions we współpracy z lokalnym partnerem umacnia pozycję wiodącego dostawcy EDI dla rumuńskiego sektora DIY. Bricostore Romania S.A., jako kolejna już sieć na tym rynku, wybrała platformę Infinite EDI (EDInet) umożliwiającą elektroniczną komunikację z dostawcami. Dotychczas na rozwiązania polskiej spółki informatycznej zdecydowały się m.in.: sieć Dedeman, Praktiker czy Hornbach. Tym samym już blisko 70% dostawców w nowoczesnym kanale sprzedaży w sektorze DIY w Rumunii wykorzystuje platformę Infinite EDI do kompleksowej obsługi transakcji.

Finanse oraz bankowość to obszary, w których technologia informacyjna zadomowiła się na dobre. Systemy bankowe stanowią obecnie złożone środowiska różnorodnych aplikacji i baz danych. W ostatnich latach gwałtownie rozwijają się technologie mobilnego dostępu do danych w systemach finansowych banków. Płatności za pomocą karty płatniczej to już nie jedyna metoda dysponowania pieniędzmi, coraz chętniej korzystamy z płatności za pomocą smartfona. Tak zróżnicowane rozwiązania systemowe w bankowości wymagają adekwatnych zabezpieczeń IT.

Sektor IT jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów na polskim rynku. Firmy coraz chętniej wdrażają specjalistyczne oprogramowanie, aby podnieść wydajności procesów biznesowych czy poprawić poziomu obsługi klienta. W związku z tym systematycznie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT. Co to oznacza dla potencjalnego pracodawcy? Jest to sygnał, że ma do czynienia z rynkiem pracownika, gdzie popyt na pracownika przerasta podaż. Wiele firm decyduje się na samodzielne poszukiwanie kandydata, jednak w przypadku przedsiębiorców nie związanych na co dzień z nowymi technologiami, którzy poszukują kadry IT do obsługi swojej infrastruktury czy też potrzebują wsparcia informatycznego w realizacji konkretnego projektu, praktycznym rozwiązaniem okazuje się outsourcing IT.

Specjalistyczne oprogramowanie dla biznesu tj. EDI czy SFA jest już w wielu polskich branżach standardem. Wachlarz podstawowych funkcjonalności tych systemów wpisuje się w aktualne zapotrzebowanie rynkowe, umożliwiając m.in. elektroniczną wymianę danych między partnerami biznesowymi czy zarządzanie przedstawicielami handlowymi na odległość. Jednak, aby być źródłem znaczącej przewagi konkurencyjnej dla klientów, rozwiązania IT powinny dawać coś więcej – wyprzedzać oczekiwania rynku, kreować trendy. W tym właśnie celu firma Infinite stworzyła program „Startuj z Infinite”.

Piotr i Paweł, sieć 134 supermarketów w Polsce, inwestuje w komunikację EDI z kilkuset dostawcami. Najważniejsze dokumenty handlowe, w tym faktury i zamówienia, będą wymieniane drogą elektroniczną poprzez platformę Infinite EDI communicator, a następnie archiwizowane w elektronicznym archiwum.

Dane są jedną z największych wartości we współczesnym przedsiębiorstwie, bez których nie jest ono w stanie sprawnie funkcjonować. Jak szacuje IDC, w ciągu ostatnich 5 lat liczba danych wytwarzanych w sieci zwiększyła się aż siedmiokrotnie. Z racji na tak dynamiczny przyrost, systemy informatyczne odpowiadające za przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji są dziś w firmach standardem. Oprogramowanie to wykorzystuje wiele mechanizmów, niejednokrotnie złożonych i wzajemnie ze sobą powiązanych. Dlatego biorąc pod uwagę poziom skomplikowania zachodzących procesów, jakikolwiek błąd może spowodować zniekształcenie lub zafałszowanie informacji, a w krytycznych przypadku nawet ich utratę.  

Statuetki Gazel Biznesu 2015 rozdane. W aktualnym rankingu, podobnie jak w roku ubiegłym, liderem na Lubelszczyźnie jest spółka informatyczna Infinite. Czołowa pozycja w rankingu lokalnym jest obiektywnym barometrem rozwoju firmy, a w szerszej perspektywie, odzwierciedla umacniający się od lat trend, jakim jest informatyzacja biznesu.

Nieznajomość prawa szkodzi, co więcej – w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie brak wiedzy w zakresie przepisów prawa pracy potrafi być dotkliwy dla kieszeni pracodawcy. Biorąc pod uwagę, że w roku 2016 PIP planuje przeprowadzenie aż 80 tys. kontroli w całym kraju, warto już teraz upewnić się czy wszystkie znowelizowane przepisy dotyczące m.in. umów terminowych, ewidencji czasu pracy, egzekwowania należności wynikających ze stosunku pracy są w firmie należycie przestrzegane. Znaczącym wsparciem w tym zakresie są dla pracodawcy rozwiązania klasy RCP, które w kompleksowy sposób zajmują się zagadnieniem ewidencji czasu pracy w zgodzie z obowiązującymi normami Kodeksu Pracy.

Makro Cash & Carry Polska, lider branży samoobsługowego handlu hurtowego, wdroży platformę handlową B2B autorstwa lubelskiej spółki informatycznej Infinite. Na mocy podpisanej umowy system eHurtownia zostanie wkrótce zaimplementowany we wszystkich oddziałach Makro w Polsce.

Firma Infinite znalazła się w gronie finalistów konkursu „Globalni Liderzy Przyszłości” organizowanego przez think tank Poland, Go Global!, który po raz kolejny wyłonił polskie przedsiębiorstwa o najwyższym potencjale globalizacyjnym.

Infinite IT Solutions dynamicznie wchodzi w sektor rozwiązań ECM (Enterprise Content Management), przejmując portfolio produktów oraz obsługę obecnych klientów warszawskiej firmy itBCG, która specjalizuje się w tym obszarze od ponad 10 lat. Formalny proces przejęcia zakończył się na początku listopada 2015, otwierając dla Infinite perspektywy rozwoju w branży finansowej, telekomunikacyjnej i bankowej.  

Przepisy dotyczące czasu pracy w Polsce nie należą do klarownych i przystępnych. Posiadają one kilka źródeł, z których najważniejszym jest Kodeks Pracy, jednak nie sposób nie wspomnieć również o szeregu ustaw regulujących stosunki między pracownikiem a pracodawcą w tym zakresie. Ustawa o dniach wolnych od pracy, ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o pracownikach samorządowych… To tylko niektóre z przepisów dotyczących czasu pracy, które każdy pracodawca zobowiązany jest znać i przestrzegać, ale nie zapominajmy również o obowiązku śledzenia wszelkich zmian i aktualizacji. Niejednemu pracodawcy trudno jest się odnaleźć w takim gąszczu przepisów. Odpowiedzią branży IT na złożoność przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy jest dynamicznie rozwijający się segment systemów RCP.

Dane zgromadzone w systemach informatycznych to strategiczna wartość każdego przedsiębiorstwa, których utrata zawsze wiąże się ze stratami, a niekiedy może doprowadzić nawet do likwidacji działalności. Jak podaje PC World, 25% poważnych awarii informatycznych kończy się właśnie upadłością firmy. Oczywiście istnieje ścisła zależność między wartością danych systemowych a wielkością przedsiębiorstwa. Dlatego też systemy komputerowe powinny być zabezpieczane w sposób adekwatny do ich wpływu na funkcjonowanie zakładu, a kwestia doboru odpowiednich narzędzi zabezpieczających powinna być traktowana z równą uwagą, co wybór samego oprogramowania.

Polskie firmy IT coraz odważniej podejmują ekspansję zagraniczną z powodzeniem konkurując z lokalnymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Wieloletnie projekty IT realizowane w Polsce na rzecz globalnych koncernów są niejednokrotnie rozszerzane na oddziały i filie zagraniczne, stanowiąc zaczątek szerszej działalności firm IT poza granicami kraju. Tendencja ta idzie w parze z uznaniem, jakim cieszą się specjaliści IT z Polski na arenie światowej.

Przygotowanie optymalnych grafików pracy, zgodnych z bieżącymi wymogami Kodeksu Pracy to bolączka planistów oraz menedżerów w niejednej firmie. Temat jest szczególnie aktualny w przypadku przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze, gdzie praca odbywa się w systemie równoważnym. Jak sprawniej zarządzać grafikiem swoich pracowników? Z pomocą przychodzą rozwiązania klasy RCP, które automatyzują proces rejestracji czasu pracy.

Dążenie do optymalizacji obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących w organizacjach stanowi silny kierunek rozwoju współczesnych systemów informatycznych. Zapotrzebowanie na wyspecjalizowane w tym kierunku rozwiązania IT odzwierciedlają również badania rynkowe. Zgodnie z raportem Electronic Invoice Adoption Benchmark, aż 46% przedsiębiorstw rozważa wdrożenie rozwiązania umożliwiającego e-fakturowanie.

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę jak ważny dla sukcesu rynkowego jest zespół wykwalifikowanych pracowników. A ponieważ informatyzacja dynamicznie postępuje w różnorodnych gałęziach biznesu, wzrasta zapotrzebowanie firm właśnie na wyspecjalizowaną kadrę IT. Wybór odpowiednich pracowników może być wyzwaniem w szczególności dla branż nie związanych na co dzień z nowymi technologiami, dlatego coraz więcej firm skłania się ku usługom outsourcingowym.

Aby sprostać wymaganiom współczesnego biznesu, firmy stale dążą do optymalizacji procesów wewnątrz organizacji, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które usprawnią współpracę z kontrahentami. W związku z tym, standardem stają się dziś rozwiązania umożliwiające wymianę oraz archiwizację danych w formie elektronicznej.

Spółdzielnia Obrotu Towarowego, wiodący dystrybutor artykułów mleczarskich i spożywczych, kontynuuje strategię automatyzacji działań sprzedażowych.  Po wdrożeniu rozwiązania EDI, firma uruchomiła zaawansowaną platformę e-commerce autorstwa Infinite, dzięki czemu proces zakupowo-sprzedażowy został całościowo zinformatyzowany.

Infinite uplasowało się na 1. miejscu rankingu Diamenty Forbesa 2015 na terenie województwa lubelskiego w kategorii małych przedsiębiorstw (przychody 5 – 50 mln pln). Na liście ogólnopolskiej spółka zajęła 84 miejsce.  

Węgry, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie… Obecnie marka Infinite IT Solutions rozpoznawalna jest już nie tylko w kraju, ale na wielu rynkach zagranicznych. Od 2006 roku, kiedy firma rozpoczęła ekspansję zagraniczną, jej rozwiązania zostały z powodzeniem wdrożone w przeszło 23 krajach, co przekłada się na ponad 900 klientów. Infinite posiada ugruntowaną pozycję jako dostawca EDI w Europie Centralnej, jednocześnie dynamicznie rozwijając się w dziedzinie SFA.

Firma Infinite zdobyła pierwsze miejsce w rankingu Gazele Biznesu 2014 w województwie lubelskim, tym samym otrzymując tytuł najdynamiczniej rozwijającego się przedsiębiorstwa w regionie. W skali całego kraju spółka uplasowała się na 29. miejscu. Infinite znalazło się w zaszczytnym gronie Gazel już czwarty rok z rzędu.

W procesie rozwoju przedsiębiorstwa, firma SOT postanowiła zainwestować w nowoczesne technologie dla handlu, wdrażając system autorstwa Infinite umożliwiający elektroniczną wymianę danych, w tym e-fakturę oraz archiwizację dokumentów.

Kompleksowe rozwiązanie Infinite obejmuje system EDInet Communicator oraz EDInet Archive, które mają za zadanie poprawiać, jakość oraz wydajność współpracy SOT z partnerami biznesowymi. EDInet Communicator pozwala przesyłać dokumenty handlowe, począwszy od zamówień aż po e-fakturę, natomiast EDInet Archive zapewnia przechowywanie e-faktur zgodnie z restrykcyjnymi wymogami ustawodawcy.

Już 28 listopada 2014 Lublin stanie się centrum programowania w języku Scratch. A to za sprawą Infinite Scratch Master – konkursu połączonego z warsztatami, który firma Infinite wraz z Miastem Lublin organizują w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznych.

Infinite Scratch Master to propozycja dla studentów, którzy znają lub chcą poznać środowisko Scratch. Doświadczeni wykładowcy Scratch przybliżą, jak uczyć programowania w tym języku już w szkołach podstawowych. W ramach konkursu studenci będą mogli zgłosić autorski projekt opracowany w Scratch wraz ze scenariuszem przykładowej lekcji. Dla autorów najlepszych projektów przewidziane są cenne nagrody multimedialne.  

Celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, w dniu 27 października 2014 powołane zostało Centrum Polintegra, stanowiące platformę współpracy nauki i biznesu. Infinite jest jednym z 31 przedsiębiorstw reprezentujących sektor biznesowy.

„Centrum Polintegra to ważne przedsięwzięcie dla wzrostu innowacyjności oraz informatyzacji w różnych gałęziach polskiego przemysłu, które tak często akcentowane są w programach operacyjnych UE na lata 2014-2020. Współpraca kręgów naukowych oraz przedsiębiorców tj. Infinite, może zaowocować przełomowymi rozwiązaniami, a to za sprawą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami organizacji.” – zauważa Jacek Podsiadły, Dyrektor Techniczny IT w Infinite.

Grupa Kapitałowa Specjał podpisała umowę z Infinite, na mocy której jeden z największych dystrybutorów branży FMCG wdroży platformę handlową ehurtownia. 

„Będąc w ścisłej czołówce branży spożywczej w Polsce, systematycznie obserwujemy, co dzieje się na rynku nowoczesnych technologii, ponieważ mamy świadomość, jaki potencjał mają one w dziedzinie handlu. GK Specjał współpracuje z ponad 20 000 placówek handlowych na terenie całego kraju, dlatego wdrożenie rozwiązania, które automatyzuje procesy związane z obsługą zamówień z tymi podmiotami, miało strategiczne znaczenie.” – zauważa Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Specjał.

Infinite oraz Unit4 Teta, wiodący dostawcy oprogramowania biznesowego, podpisali umowę o współpracy partnerskiej. Pozwoli to obu firmom wzbogacić i poszerzyć aktualną ofertę rozwiązań informatycznych dla klientów biznesowych, zapewniając im usługi najwyższej jakości, dostosowane do specyfiki działalności różnych branż.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami e-faktura musi spełniać trzy warunki: autentyczność pochodzenia, czytelność faktury oraz integralność treści. Jeżeli chodzi o format pliku to jest on dowolny (np.: pdf). Jednym z rozwiązań umożliwiającym spełnienie tych warunków, wymienionym także przez prawodawcę jest EDI (electronic data interchange). Komunikacja oparta na EDI wymaga utrzymania i zabezpieczenia serwerów, utrzymania wykwalifikowanych programistów, dlatego najlepiej zlecić to firmie zewnętrznej, poza tym operator umożliwia integrację z kontrahentami bez względu na to, z jakim operatorem EDI współpracują (regulują to umowy międzyoperatorskie). Firma zewnętrzna odpowiada za bezpieczeństwo przesyłanych dokumentów takich jak e-faktura oraz umożliwia jej późniejsze przechowywanie zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Mikrolokalizacja nie jest zupełnie nowym pojęciem, jednak w połączeniu ze specjalnymi nadajnikami, tzw. beacon’ami, zyskała nowe, praktyczne oblicze. Rozlokowane w pomieszczeniach nadajniki wysyłają dane do użytkowników aplikacji, dzięki czemu możliwe jest nawiązanie interakcji oraz przekazywanie informacji wartościowych dla danego użytkownika. Mikrolokalizacja znajduje zastosowanie w różnorodnych sektorach rynku, a wspólnym mianownikiem zróżnicowanych wdrożeń jest to, że podnoszą komfort i jakość użytkowania, ale przede wszystkim stanowią źródło spersonalizowanych informacji.  

Mikrolokalizacja nie jest zupełnie nowym pojęciem, jednak w połączeniu ze specjalnymi nadajnikami, tzw. beacon’ami, zyskała nowe, praktyczne oblicze. Rozlokowane w pomieszczeniach nadajniki wysyłają dane do użytkowników aplikacji, dzięki czemu możliwe jest nawiązanie interakcji oraz przekazywanie informacji wartościowych dla danego użytkownika. Mikrolokalizacja znajduje zastosowanie w różnorodnych sektorach rynku, a wspólnym mianownikiem zróżnicowanych wdrożeń jest to, że podnoszą komfort i jakość użytkowania, ale przede wszystkim stanowią źródło spersonalizowanych informacji.  

Infinite SFA, system mobilny wspierający pracę przedstawicieli handlowych, został nagrodzony w prestiżowym konkursie „Quality International 2014”, zdobywając trzecią nagrodę w kategorii QI product - produkt najwyższej jakości. 

Infinite SFA zwiększa efektywność wizyt przedstawicieli handlowych u klientów, jednocześnie umożliwiając skuteczne zarządzanie mobilnymi pracownikami bezpośrednio z siedziby firmy. Przez cały czas tworzenia oraz rozwoju aplikacji, Infinite kładzie główny nacisk na jakość świadczonych usług, dlatego też nagroda Quality International jest dla firmy znaczącym wyróżnieniem. 

Jak zwiększyć sprzedaż w sieci handlowej jednocześnie budując trwałą relację z Klientem? Jak sprawić, aby Klient nie wychodził ze sklepu z pustym koszykiem? Takie pytania zadają sobie niejednokrotnie specjaliści odpowiedzialni za sprzedaż w sieciach handlowych. Tradycyjne metody wsparcia sprzedaży nie zawsze zdają egzamin, dlatego z pomocą przychodzą nowe technologie dla handlu, takie jak Infinite Air.  

Poprzez Infinite Air sieć handlowa zyskuje solidne wsparcie w działaniach marketingowo-sprzedażowych. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala zwiększać sprzedaż poprzez budowanie trwałych, przejrzystych relacji z klientami. U podstaw aplikacji leży indywidualne podejście do każdego klienta, które pozwala budować z nim trwałe, przejrzyste relacje. Spersonalizowane oferty i promocje, powstałe w oparciu o zgromadzone historyczne dane zakupowe, przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży, ponieważ klient otrzymuje sugestie zakupowe adekwatne do swoich preferencji. Co ważne, dzięki funkcji lokalizacji, aplikacja „prowadzi” klienta po sklepie, informuje o ciekawych stoiskach czy wystawach, tym samym generując sprzedaż w wybranych sekcjach punktu sprzedaży.

Infinite oraz DIGIT-AL, firmy członkowskie Klastra IT Polski Wschodniej, podpisały umowę o bezpośredniej współpracy biznesowej. Umowa zakłada działania, mające na celu dostarczanie rozwiązań wspierających elektroniczną wymianę danych (EDI) klientom korzystającym z systemu SAGE.

Firma DIGIT-AL specjalizuje się w tworzeniu nowych rozwiązań informatycznych dla systemu SAGE/Symfonia. Decyzja o nawiązaniu współpracy z Infinite w zakresie EDI motywowana była wysoką jakością usług oraz wsparciem posprzedażowym, jakiego udziela swoim klientom firma Infinite. W ramach działań partnerskich firma DIGIT-AL będzie rekomendować rozwiązania EDI wszystkim partnerom firmy SAGE. Ze względu na skalę prowadzonych działań sprzedażowych, współpraca może przynieść obu firmom znaczące korzyści.

 

 

Ehurtownia, zaawansowana platforma handlowa B2B, została nagrodzona „Srebrną Perłą Rynku FMCG 2014 – Wybór Detalistów” w kategorii Najlepszy Dostawca Oprogramowania. Nagroda dla systemu Infinite jest dużym wyróżnieniem, szczególnie, że wyboru dokonali właściciele i pracownicy sklepów, którzy na co dzień korzystają z tego rozwiązania.

 

Potrzeba mobilności kształtuje i determinuje obecnie większość działań w biznesie. Aby sprawnie i kompleksowo realizować działania sprzedażowe, firmy muszą mieć dostęp do aktualnych informacji w dowolnym miejscu i czasie – zadaniem technologii mobilnej klasy SFA jest stworzyć taką możliwość. 

 

Dedeman, największa sieć sklepów DIY z Rumunii, podpisała umowę na wdrożenie elektronicznej faktury oraz archiwizacji dokumentów przez Infinite. Dedeman jest kolejną siecią handlową z Rumunii, która zaufała Infinite, co umocniło pozycję firmy na rynku rumuńskim.

Dedeman posiada w Rumunii 37 sklepów budowlano-wnętrzarskich. Rozlokowanie sklepów na terenie całego kraju, zróżnicowana gama produktów, a co za tym idzie duża liczba dostawców skłoniły firmę do wdrożenia rozwiązania Infinite EDI.  

 

Od pewnego czasu na rynku IT można zaobserwować stale wzmacniający się trend, polegający na outsourcingu usług IT. Z badań przeprowadzonych przez firmę BCC wynika, iż już ponad połowa firm zdecydowała się na takie właśnie rozwiązanie, podczas gdy jedna trzecia przedsiębiorstw rozważa wprowadzenie outsourcingu usług IT w najbliższym czasie. Outsourcing IT ma coraz częściej miejsce w przedsiębiorstwach, składających się z kilku placówek, ponieważ pozwala uniknąć eskalacji kosztów wynikającej z zatrudniania specjalistów IT w wielu oddziałach.

 

Systemy klasy ERP służą do planowania zasobów przedsiębiorstwa i mogą być wdrażane w różnych branżach. Systemy te są rekomendowane również dystrybutorom i branży FMCG, której rynek jest mocno konkurencyjny. W związku z tym dystrybutorzy zmuszeni są do nieustannej walki o utrzymanie i umacnianie swojej pozycji rynkowej w sektorze produktów szybko zbywalnych.

ERP to aplikacje pozwalające na integrowanie działań przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Ich użytkowanie pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów firmy oraz prowadzenie przejrzystych procesów wewnętrznych.

Europejski Raport Innowacyjności 2014 stwierdza, że kraje Unii Europejskiej nadrabiają zaległości w zakresie innowacyjności w stosunku do liderów w tej dziedzinie – Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, jednak różnice pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi pozostają na wysokim poziomie. Ważną rolę ku innowacyjności odegrał w ostatnich latach system badawczy UE.

W rankingu innowacyjności brane były pod uwagę następujące czynniki: zasoby ludzkie, otwartość rynku, systemy doskonalenia, atrakcyjność badań, systemy wsparcia finansowego badań i rozwoju. W oparciu o uzyskane wyniki, kraje UE zostały podzielone na cztery grupy.

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!