Gobarto S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Cedrob – jednego z największych polskich podmiotów działających w branży mięsnej. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju, której jednym z filarów jest informatyzacja strategicznych obszarów działalności, takich jak dystrybucja mięsa i wędlin.

 

W 2017 roku spółka zakończyła wdrożenie systemu mobilnego Infinite SFA. Obecnie dziesiątki przedstawicieli handlowych w całym kraju dysponują narzędziem, dzięki któremu mają dostęp do bieżących informacji, m.in. o aktualnych stanach magazynowych, indywidualnych cenach odbiorców oraz stanie rozliczeń z kontrahentami. Także kadra menedżerska otrzymała dostęp do bieżących informacji o poziomie realizacji założonych celów, czy raportów monitorujących zdefiniowane wskaźniki biznesowe.

Przeniesienie do systemu Infinite SFA obsługi procesów sprzedażowych oraz ustandaryzowanie obszarów około sprzedażowych zaowocowało zwiększeniem efektywności pracy handlowców oraz poprawą relacji z klientami. Redukcja nakładów pracy związanych z obsługą zamówień i promocji, dzięki integracji z systemem SAP, pozwoliła jeszcze sprawniej wykorzystywać uwolnione zasoby i potencjał rynku.

Przeprowadzenie wdrożenia Infinite SFA było dla nas ciekawym wyzwaniem, ponieważ analiza przedwdrożeniowa wykazała konieczność rozbudowy aplikacji o bardzo indywidualne, aczkolwiek niezbędne w tej branży funkcjonalności. Na szczęście po stronie Klienta wspierał nas dedykowany zespół projektowy z którym mogliśmy precyzyjnie określić nawet bardzo specyficzne wymagania, a następnie wspólnie kontrolować ich realizację. – komentuje Artur Śpiewak, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Infinite SFA.

Infinite SFA to jedno z grupy rozwiązań Infinite Paperless, które lubelska spółka z powodzeniem wdraża w wielu branżach. Z założenia wdrażane systemy eliminują dokumenty w formie papierowej z komunikacji pomiędzy kontrahentami oraz wewnątrz firm.

 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj