Pulpit użytkownika w aplikacji mobilnej stanowi centrum dowodzenia i zarządzania jego pracą. Z tego poziomu dostępne są wszystkie najważniejsze informacje i akcje.

Przykładowe opcje:

  • lista zadań do wykonania w dniu bieżącym
  • dostęp do kalendarzy pracowników
  • przegląd realizacji zdefiniowanych celów i KPI
  • dostęp do podręcznych raportów
  • menu wszystkich dostępnych modułów aplikacji
  • automatyczne przypomnienie o synchronizacji danych
  • monit o konieczności aktualizacji do nowej wersji systemu

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!