Gobarto wdrozylo SFA

Odręczny podpis na urządzeniu mobilnym ma przewagę nad tradycyjnym podpisem złożonym na kartce papieru. W sytuacji spornej dużo łatwiej stwierdzić jego autentyczność.

Dzieje się tak, ponieważ urządzenie zapisuje nie tylko obraz podpisu, ale również parametry biometryczne: siłę nacisku, kąt nachylenia pióra, szybkość pisania.

 

Grafolog potrzebuje dużo czasu, aby porównać podpisy, urządzenie może to zrobić w kilka sekund. Nie ma możliwości skopiowania obrazu podpisu i użycia go kilka razy na różnych dokumentach. Każda wprowadzona zmiana w pliku wymusza jego ponowne podpisanie. W sporach sądowych, podpis złożony na tablecie może być uznawany jako dowód.

Czy konieczny jest tablet, aby złożyć podpis elektroniczny? Oczywiście, że nie, można podpisywać umowy online klikając przycisk „Podpisz”, ale w ten sposób może być sygnowana tylko część umów. Wynika to z ograniczeń jakie narzuca prawo. Niektóre rodzaje kontraktów muszą być podpisane odręcznie i wtedy znajduje zastosowanie podpis na urządzeniu mobilnym z warstwą biometryczną z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, które:

  • uniemożliwi jego dalsze skopiowanie i powielanie;
  • uniemożliwi „oderwanie” go od podpisywanego dokumentu i treści oświadczenia w nim zawartej;
  • zapewni taką trwałość, jak złożenie podpisu własnoręcznego na papierze;
  • zagwarantuje integralność i autentyczność, utrwalenie i zachowanie.

 

Więcej informacji na temat rozwiązania znajduje się tutaj: infinite.pl/oferta/e-podpisywanie.html

Może zasinteresuje Cię również artykuł:: Przykłady zastosowania e-Podpisywania

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!