Mobilne systemy SFA/CRM są obecnie jednymi z kluczowych narzędzi wspierających codzienną pracę rozproszonych zespołów sprzedażowych. Mają one za zadanie wesprzeć przedstawicieli handlowych w umiejętnym zarządzaniu własnym czasem pracy oraz realizacji powierzanych im zadań.

Często pozwalają na dostęp do kompletnych informacji o rynku oraz historii relacji z działającymi na nim punktami sprzedaży, tym samym kompleksowo zastępując szereg popularnych atrybutów handlowca takich jak: fax, terminarz, notatnik czy foldery ofertowe, itd. Wiodące na rynku systemy SFA/CRM charakteryzują się dużym zakresem funkcjonalnym. Zbieranie zamówień, oferowanie akcji promocyjnych, możliwość realizacji badań rynkowych, wykonywanie zdjęć, weryfikacja standardów ekspozycyjnych – to tylko niektóre z czołowych funkcji tego typu rozwiązań. Zatem, który z dostępnych na rynku systemów wybrać? Jakimi kryteriami kierować się przy tej decyzji?

W pierwszej chwili nasuwa się oczywista odpowiedź – firma powinna wybrać najlepszy system. Jednak co to oznacza? Najbardziej renomowany, najpopularniejszy na rynku, najszerzej stosowany w danej branży? Nie. Najlepszym systemem mobilnym dla danej firmy będzie ten, który w największym stopniu odpowie na zdefiniowane przez nią potrzeby biznesowe. Jeżeli wiele systemów dostępnych na rynku jest w stanie zaspokoić te potrzeby, decydujące mogą okazać się niżej przedstawione czynniki.

Do najważniejszych kryteriów wyboru z pewnością zaliczyć warto cenę danego rozwiązania. Analizując skalę inwestycji w rozwiązanie SFA/CRM, należy brać pod uwagę nie tylko koszt samej licencji lub wdrożenia, które mają charakter jednorazowy, ale także koszty utrzymania nabytego systemu, które są ponoszone przeważnie w cyklach miesięcznych. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ minimalny czas stosowania systemu mobilnego w firmie wynosi średnio 36 miesięcy i może się okazać, że to właśnie opłaty miesięczne stanowią kluczowy czynnik kosztowy.

„Warto mieć na uwadze, że potrzeby zdefiniowane na etapie wyboru systemu mobilnego, mogą ewoluować w trakcie jego użytkowania. W zależności od zmian rynkowych, może okazać się, że z czasem pojawia się konieczność wprowadzania modyfikacji w systemie, które są realizowane przez dostawców oprogramowania odpłatnie na podstawie ustalonych stawek rozwojowych. W zależności od skali wprowadzanych zmian, wysokość stawek rozwojowych może istotnie wpłynąć na całkowite koszty systemu. Dlatego należy upewnić się, czy system cechuje jak największa elastyczność funkcjonalna, którą można sterować z poziomu udostępnianej dla własnych administratorów aplikacji. Dzięki temu, praktycznie bez dodatkowych kosztów możliwe jest modyfikowanie obsługiwanych przez system procesów i niektórych parametrów wykorzystywanych funkcji, co w dużej mierze eliminuje konieczność realizacji płatnych prac po stronie dostawcy rozwiązania” – zauważa Artur Śpiewak, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Produktu Infinite SFA.

Wyżej wspomniane aspekty kosztowe warto uwzględnić podczas planowania budżetu, z którego finansowane ma być rozwiązanie mobilne, tak aby wybrana oferta na system mobilny łączyła w sobie nacisk na ekonomiczne rozwiązania oraz najnowsze technologie. 

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!