Oprogramowanie IT dla firm wspomagające zarządzanie

Systemy informatyczne dla firm pozwalają na świadczenie konkurencyjnych usług, szybszy obieg dokumentów, zapewniają bezpieczeństwo dokumentom oraz przyspieszają rozwój firm z branży handlowej czy producentów. Infinite IT Solutions zapewnia kompleksową obsługę informatyczną oraz najbardziej nowatorskie rozwiązania, które sprawią, że Twoja firma stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna i zacznie przynosić większe zyski.

 

 

 

 

Oprogramowanie IT dla firm wykorzystuje najnowsze technologie, co pozwala na minimalizację kosztów, automatykę pracy, wzrost efektywności pracowników i procesów oraz podwyższy jakość świadczonych usług.

 

Umożliwia także większą automatyzację pracy, zarówno w samej firmie, jak i w ścisłym związku z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, z którymi dana organizacja stale współpracuje. 

 

Wprowadzamy do przedsiębiorstw rozwiązania, które mogą nie tylko poszerzać liczbę klientów, ułatwiać komunikację z dostawcami, ale także wspierają handel w Internecie, analizują czas pracy pracowników oraz przyspieszają komunikację między nimi.

Nasza lubelska firma przygotowuje dla klientów systemy informatyczne opracowane według ich indywidualnych potrzeb. Duży potencjał technologiczny, ogromna wiedza pracowników, doświadczenie, olbrzymie zaangażowanie w każdy projekt i otwarte podejście do klientów to niezaprzeczalne atuty Infinite IT Solutions. Dostarczane przez naszą firmę programy dla firm są przez nas stale nadzorowane, zapewniamy wsparcie w przypadku awarii systemów, regularnie je unowocześniamy, podążając krok w krok za zmianami, które na rynku systemów informatycznych zachodzą codziennie.

 

 

Z naszych usług IT korzysta ponad 5 000 firm na całym świecie!

Elektroniczna kancelaria służy do skanowania poczty elektronicznej, co w znaczący sposób zwiększa efektywność pracy i obniża koszty operacyjne. Umożliwia elektroniczną dystrybucję korespondencji wraz z dokumentami wchodzącymi w jej skład. 

Elektroniczna kancelaria eliminuje manualne czynności związane z tradycyjnym, papierowym obiegiem pism. Głównym założeniem rozwiązania jest maksymalne usprawnienie procesów związanych z obsługą korespondencji oraz łatwy i szybki dostęp do zgromadzonych dokumentów, które dotychczas miały postać tradycyjną. E-kancelaria posiada szeroki zakres funkcjonalny, co wpływa na zwiększenie komfortu pracy. Daje pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów wysyłanych i otrzymywanych oraz wyklucza możliwość zagubienia dokumentu lub dostarczenia pisma do niewłaściwej osoby. System oferuje szybki dostęp do dokumentów i informacji na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej, optymalizuje obieg dokumentów, ogranicza papierowy obieg dokumentów (redukcja kosztów).

Kancelaria stanowi newralgiczny obszar w każdej firmie – jest to miejsce, w którym organizacja styka się ze światem zewnętrznym. Od tego, jak sprawnie przebiega zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, zależy jakość i szybkość przepływu informacji. Sposób działania kancelarii decyduje także o tym, na jakim poziomie odbywają się procesy zachodzące w organizacji. Firma Infinite oferuje usługi w zakresie przejęcia kancelarii w dwóch modelach – outsourcingowym oraz in-house.

Model outsourcingowy – w tym przypadku kancelaria zostaje w pełni wyodrębniona ze struktur organizacyjnych klienta. Następuje jej przeniesienie do naszego centrum operacyjnego. Klient otrzymuje elektroniczne obrazy poczty, a także informacje o czasie przyjęcia, ścieżce procesowania oraz inne potrzebne dane, które są wymagane do zadekretowania pisma. 

Model in-house – utworzona zostaje osobna komórka organizacyjna w siedzibie klienta. Model ten zakłada stworzenie dwóch ścieżek procesowania pism:
1.Digitalizacja dokumentów oraz przekazywanie ich obrazów w formie elektronicznej. Zawierają one także informacje o czasie przyjęcia, ścieżce procesowania oraz ewentualne dodatkowe dane umożliwiające zadekretowanie pisma.
2.Pisma, które mają wymuszone potwierdzenie otrzymania lub przekazania do zwrotu. W celu potwierdzenia stosowane jest przenośne urządzenie typu hand-held. Model ten jest charakterystyczny dla dużych organizacji, w przypadku, których digitalizacja każdego dokumentu byłaby niekorzystna z punktu widzenia ekonomii.

Wybór odpowiedniego modelu pozwala na optymalizację procesów zachodzących w kancelarii i powoduje, że spełnia ona swoją rolę w sposób skuteczny i efektywny. Pozwala to skupić się na bieżących sprawach organizacji, a jednocześnie daje możliwość dostępu do ważnych informacji zawsze wtedy, gdy wymaga tego sytuacja.

Zaloguj