Automatyzacja faktoringu

Infinite
e-Finansowanie

  Zapytaj o Infinite e-Finansowanie dla swojej firmy

  Wyślij zapytanie dotyczące Infinite e-Finansowanie dla biznesu.
  W ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą.

  Informacje ogólne

  Czym jest e-Finansowanie?

  Faktoring pozwala na wcześniejsze uregulowanie wierzytelności handlowej wynikającej z umowy dostawy, sprzedaży lub świadczenia usług. Uruchamiając e-Finansowanie Infinite proponuje kompleksowe rozwiązanie integrujące systemy zarządzania informacją faktora i faktoranta z użyciem różnych kanałów komunikacji, różnych standardów w wymianie informacji, gwarantując wysoki poziom automatyzacji i bezpieczeństwa procesu.

  Faktoring

  Uproszczony schemat obiegu e-dokumentów w procesie faktoringu

  • 1. Dostawca przesyła fakturę Odbiorcy
  • 2. Odbiorca potwierdza fakturę i nadaje jej status do zapłaty
  • 3. Dostawca wybiera faktury za które chce otrzymać pieniądze natychmiast
  • 4. Infinite przesyła faktury do Faktora
  • 5. Faktor analizuje i przedstawia warunki finansowania
  • 6. Dostawca akceptuje i zleca finansowanie
  • 7. Faktor przelewa pieniądze na konto Dostawcy
  Rodzaje faktoringu

  Jakie rodzaje faktoringu są wspierane przez Infinite Paperless?

  • Faktoring z regresem i bez regresu

   Z regresem inaczej niepełny, jest to forma wsparcia dla dostawców, którzy chcą wcześniej otrzymać należność za e-faktury z odroczonym terminem płatności, ale bez przeniesienia ryzyka. Oznacza to, że jeśli odbiorca nie ureguluje zobowiązania wobec faktora musi to zrobić faktorant. Z kolei w przypadku faktoringu bez regresu czyli pełnego, w sytuacji braku terminowej wpłaty od odbiorcy, faktor / bank na własną rękę odzyskuje należną kwotę od dłużnika. Dostawcy, którzy odbierają zamówienia oraz przesyłają FV poprzez platformę Infinite EDInet, po zalogowaniu mogą wybrać faktury, za które chcieliby szybciej otrzymać należność otrzymają symulację kosztów takiej transakcji. Następnie mogą jednym kliknięciem wysłać informację do faktora / banku, że są zainteresowani usługą. Po ustaleniu warunków współpracy umowa może zostać podpisana on-line co znacznie skraca czas od momentu złożenia wniosku o finansowanie do przelania środków. Aby poznać szczegóły, należy skontaktować się ze swoim opiekunem w Infinite. Nawet jeśli dostawca nie wystawia faktur elektronicznych, może skorzystać z prostego kreatora, który na podstawie otrzymanego zamówienia w trzech prostych krokach pozwala wygenerować i przesłać fakturę do odbiorcy.

  • Faktoring mieszany

   Jest to forma łącząca faktoring pełny i niepełny. W takiej sytuacji faktor / bank i faktorant dzielą się ryzykiem niewypłacalności dłużnika. W przypadku faktora / banku ryzyko niewypłacalności dłużnika ograniczone jest tylko do pewnej kwoty, natomiast odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie.

  • Faktoring odwrotny

   Pozwala na wydłużenie terminów płatności na własne zobowiązania. Bardzo dobrze sprawdza się w sytuacji gdy firma współpracuje ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych lub oferują zbyt krótkie terminy płatności. Korzystając z Infinite EDInet, po zalogowaniu się przedsiębiorca widzi listę wszystkich swoich dostawców wraz z informacją o ilości i wartości zobowiązań. Może wybrać te faktury które mają być opłacone przez faktora/bank. Dzięki integracji z systemem bankowym widać, które faktury są już uregulowane, w ten sposób wyeliminowane są podwójne płatności. Po ustaleniu warunków współpracy umowa może zostać podpisana on-line co znacznie skraca czas od momentu złożenia wniosku o finansowanie do przelania środków.

  Infinite Paperless

  Faktoring poprzez Infinite Paperless EDI to:

  • Pełna automatyzacja procesu oraz jego kontrola na każdym etapie
  • Dostęp do raportów o stanie rozliczeń, sald itd.
  • Wyeliminowanie zdublowanych płatności (przez Sieć i przez Faktora)
  • Monitorowanie limitów płatności dla dostawcy
  • Dostosowanie całego procesu faktoringu do wymagań klienta
  • Korzystniejsze warunki współpracy z faktorem / bankiem
  Po ustaleniu warunków współpracy umowa może zostać podpisana on-line, co znacznie skraca czas od momentu złożenia wniosku o finansowanie do przelania środków.

   Masz jakieś pytania?
   Skontaktuj się z nami!