1. e-wniosek
 2. e-zgoda
 3. e-faktury, e-wyciągi, e-rmua
 4. e-polisa ubezpieczeniowa
 5. gwarancja bankowa
e-wniosek
Poprzez e-wniosek klienci mogą sprawnie i bezpiecznie uzupełniać dane w formie elektronicznej. Przystępne formularze, uwzględniające specyfikę danej branży, ułatwiają użytkownikom ich właściwe wypełnienie.

PRZYKŁADY E-WNIOSKÓW:
 • Prolongata raty
 • Akceptacja elektronicznych faktur
 • Zmiana terminu płatności
 • Cesja umowy
 • Opinia o kliencie
 • Upoważnienie wyjazdu za granicę
 • Doposażenie przedmiotu umowy
 • Podnajem przedmiotu umowy
 • Wcześniejsze zakończenie umowy
 • Zmiana danych kontrahenta
 • Zapytanie ad-hoc
 • Reklamacja
 • E-zgoda to mechanizm pozwalający na uzyskiwanie online zgody odbiorcy na dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej, który powstał z myślą o procesach realizowanych całkowicie elektronicznie, bez udziału papieru. Rozwiązanie e-zgoda stanowi element strony internetowej, na której w trakcie określonego procesu, zawiera się stosowną umowę oraz wyraża zgodę na dostarczanie odbiorcy dokumentów w formie elektronicznej. Istotną cechą rozwiązania jest przejrzystość oraz niski poziom skomplikowania. Wystarczy wypełnienie dwóch-trzech okienek i zaznaczenie kilku pól wyboru. Dzięki kilkukanałowym działaniom, uzyskiwany jest wysoki poziom identyfikacji klienta i podawanych przez niego danych. Szyfrowanie danych osobowych klienta za pomocą certyfikatu przekazanego przez wystawcę faktur pozwala na bezpieczne operowanie danymi osobowymi. Oprogramowanie może zostać osadzone na dedykowanej stronie, pod dedykowaną domeną oraz za pomocą ramek (iframe) osadzonych w dowolnym serwisie internetowym.


  FUNKCJE:


 • Pozyskiwanie akceptacji przesyłania faktur w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami wystawcy
 • Raportowanie pozyskanych zgód w postaci elektronicznej
 • Raportowanie wszystkich złożonych wniosków
 • Weryfikacja automatyczna w systemach wystawcy danych złożonych przez klientów lub dostarczenie aplikacji
 • Automatyczne przekazanie danych o poprawnie zweryfikowanych klientach do systemu e-faktur lub systemów u wystawcy.


  KORZYŚCI:


 • Zastosowane technologie oraz doświadczenie praktyczne - to wszystko stanowi, że dostarczone rozwiązanie upraszcza cały proces zbierania akceptacji na elektroniczną formę faktury. Ofertę uzupełnia fakt elastyczności podejścia i uwzględnienia potrzeb klientów.
 • Brak papieru, a co za tym idzie, brak kosztów związanych z udziałem operatora pocztowego
 • Przyspieszenie i uproszczenie procesu
 • Możliwość stosowania jako źródła użytkowników wielu własnych partnerów i innych stron
 • Możliwość opcjonalnego stosowania innych zabezpieczeń
 • Integracja z systemami wewnętrznymi
 • Automatyzacja procesu (w dalszej części opisu oferowanych usług)
 • Podejście usługowe rozliczane w oparciu o success fee
 • CECHY:

 • Uzgodniony i określony format komunikatów bazujący na XML
 • Autentyczność pochodzenia i integralność treści a, także poufność mogą być zabezpieczone poprzez podpis elektroniczny lub szyfrowanie
 • Komunikaty o zgodach elektronicznych są przesyłane z wykorzystaniem poczty elektronicznej
 • Komunikaty o zgodach elektronicznych są zapisywane w tej samej postaci, w której są tworzone i przekazywane
 • Możliwość pobrania komunikatu w postaci pliku
 • Potwierdzenie przyjęcia oraz włączenia e-zgody może być wysłane poprzez sms lub e-mail
 • Formularze są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając również wymogi graficzne.


  ŹRÓDŁA POZYSKANIA E-ZGÓD:


 • Banery
 • Akcje marketingowe
 • Facebook
 • Strona internetowa wystawcy faktur
 • Portal e-care
 • Kompleksowe rozwiązanie dedykowane do obsługi e-faktur / e-wyciągów w organizacji. Obsługa procesu uzyskiwania zgody odbiorcy na doręczanie dokumentów w formie elektronicznej tzn. e-zgoda:


 • Przyjmowanie i przetwarzanie danych wejściowych w dowolnym formacie
 • Generowanie dokumentów do postaci plików PDF
 • Kontrola jakości e-dokumentów
 • Podpis elektroniczny e-dokumentów – PKCS#7 ze znacznikiem czasu (opcja)
 • Grupowanie dokumentów oraz budowanie e-maili
 • Kontrola jakości e-maili
 • Masowa wysyłka e-maili
 • Aktywna archiwizacja e-dokumentów w postaci elektronicznej
 • Udostępnianie na portalu klienta bądź usługodawcy
 • Konserwacja podpisów e-dokumentów (odświeżanie znaczników czasu-opcja)
 • Raportowanie dostarczenia e-dokumentów
 • Raportowanie procesu przetwarzania e-dokumentów


 • Dzięki zastosowaniu technologii, która w XML opisuje definicje przetwarzania dokumentu, komponent posiada możliwość obsługi dowolnych typów dokumentów. Mogą to być następujące dokumenty:


 • faktury
 • faktury proforma
 • duplikaty
 • noty
 • korekty
 • materiały marketingowe
 • specyfikacje
 • bilingi
 • faktury zbiorowe
 • dowolne inne typy dokumentów
 • wyciągi z konta, z kart kredytowych i inne


 • e-polisa ubezpieczeniowa
  Klient pobiera elektroniczny formularz polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami, zapoznaje się z jego treścią, a następnie wypełnia formularz i wysyła go pocztą elektroniczną. Po akceptacji wniosku, płatność za polisę ubezpieczeniową odbywa się przy pomocy karty lub przelewu elektronicznego, a polisa wraz z warunkami ubezpieczenia wysyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej. Do czasu otrzymania polisy w wersji papierowej, klient może się posługiwać wydrukowaną przez siebie wersją elektroniczną zaakceptowanego wniosku.


  gwarancja bankowa
  Proces wystawienia gwarancji jest w całości realizowany online. Wystawca (klient banku) wypełnia wniosek o wystawienie dokumentu w systemie transakcyjnym. Wniosek zostaje przetworzony na plik PDF, który jest następnie sygnowany podpisem kwalifikowanym przez upoważnionego pracownika banku (w celu usprawnienia procesu wykorzystywany jest Koordynator Podpisu Masowego). Tak przygotowany dokument zostaje wysłany wystawcy na adres e-mail. Dodatkowo odbiorca gwarancji ma możliwość zweryfikowania jej online w banku wystawcy.


  Zaloguj