Korzyści z wdrożenia Rozliczeń z dostawcą:
 • terminowe i bezbłędne rozliczenia z dostawcami
 • automatyzacja wyliczania kwot retr, targetów należnych od dostawcy
 • automatyzacja wyliczenia kwot refundacji do zatowarowania gazetki
 • kontrolowanie realizacji warunków umowy w zakresie cen zakupu.
 • automatyzacja wysyłanych żądań korekt do dostawcy.
 • kontrolowanie wpływu należności od dostawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Korzyści z wdrożenia Rozliczeń promocji
 • nowe, korzystniejsze dla dystrybutora możliwości definiowania warunków refundacji.
 • jednoczesne zarządzanie wieloma promocjami
 • dokładne wyliczanie kwot refundacji wg warunków i zasad zdefiniowanych i sprawdzonych (przeliczonych) przez dystrybutora
 • oszczędności kadrowe niezbędne do naliczania kwot refundacji oraz kontroli procesu rozliczeń z kontrahentami
 • automatyzacja naliczania refundacji promocji
 • ciągła kontrola nad bieżącymi kosztami promocji, retr i bonusów dla klientów
 • bezbłędność rozliczeń z dostawcą i klientem.

 

 
 

Maksymalne korzyści można osiągnąć poprzez jednoczesne zastosowanie wtyczek Rozliczeń z dostawcami i Rozliczeń promocji. Automatyzacja procesu naliczania kwot refundacji, prosty sposób tworzenia szczegółowego załącznika podstawy wyliczenia oraz różnorodność form i sposobów wyliczania przekładają się na szybsze i pewniejsze rozliczenia z odbiorcami i dostawcami według warunków i zasad zdefiniowanych przez dystrybutora. Ponadto w jednym miejscu w systemie, w sposób czytelny i przejrzysty zebrane są wszystkie warunki handlowe z danym dostawcą razem z historią zmian warunków (historia współpracy z dostawcą). Dzięki posiadaniu takich danych istnieje systemowa możliwość automatyzacji rozliczeń z dostawcami (zapłaty, roszczenia) tj. ustalanie cen i automatyczna kontrola cen. Bardzo proste jest również wyliczanie i tworzenie prognoz oraz bieżących roszczeń do dostawcy na wartość bonusu zgodnego z umową. Po dokonaniu integracji z systemem FK możliwe jest automatyczne importowanie informacji o zaksięgowanych korektach cenowych i/lub wartościowych oraz wystawionych fakturach usługowych będących zapłatami do roszczeń. Te niewątpliwe atuty wtyczek ERP bezpośrednio przekładają się na oszczędność czasu podczas rozliczeń z dostawcami oraz minimalizację ryzyka związanego z utratą marży na towarze.

 

 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj