Rozliczenia z dostawcami to przede wszystkim:

 • pewność i prawidłowość rozliczeń z dostawcą
 • terminowość rozliczeń - szybciej retra, opłaty, refundacje wpływają na konto Twojej firmy
 • raportowanie załączników wymaganych przez producentów / dostawców – udokumentowanie z czego wynikają poszczególne wyliczenia.
 • monitorowanie i weryfikowanie zgodności cen z umową
 • automatyczne wysyłanie żądań korekt cenowych drogą mailową
 • monitoring żądań korekt i należności od dostawcy

Funkcjonalności:

 • rejestrowanie umów handlowych z dostawcami
 • naliczanie upustów retr stałych / warunkowych / okresowych itp.
 • naliczanie refundacji cena do sztuki
 • naliczanie opłat typu budżety promocyjne, gazetki itp.
 • rozliczanie upustów udzielanych w cenie zakupu towaru
 • i wiele innych                                                                                                                                                                                                          

Rozliczenia umowy handlowej

 • wyliczanie kwot należnych od dostawcy z tytułów zapisanych w umowie handlowej.

Roszczenia i zapłaty

 • ewidencja roszczeń do dostawcy
 • ewidencja zapłat od dostawcy
 • podgląd roszczeń i zapłat oraz salda rozliczeń z dostawcą w jednym miejscu
 • kontrola spływu zapłat do roszczeń do dostawcy
 

Kontrola cen zakupu

 • weryfikowanie zgodności ceny na fakturze z warunkami umowy

 

Ceny zakupu

 • kalkulacja oczekiwanej ceny w dostawie

Automatyczne żądania korekt

 • automatyczne wysyłanie żądań korekt cenowych na adres email dostawcy

 Rozliczenia promocji eliminują błędy w rozliczeniach poprzez:

 • automatyczne naliczanie należności od dostawców z uwzględnieniem akcji promocyjnych
 • automatyczne naliczanie retr i bonusów dla klientów
 • definiowanie warunków refundacji podczas zakładania promocji
 • automatyczne wyliczanie kosztu własnego promocji w sytuacji braku refundacji u dostawcy
 • możliwy eksportu wyliczonych kwot refundacji lub kosztu do zewnętrznych systemów wyliczających marżę wynikową SKU, wynik finansowy na indeksie, dostawcy, producencie
 • monitorowanie liczonych refundacji dzień po dniu w trakcie trwania promocji                                                                                                                                                                                                                                            

Funkcjonalności:

 • automatyczne wyliczanie kwot refundacji i/lub kosztu własnego promocji
 • automatyczne naliczanie retr i bonusów dla klientów
 • raporty przedstawiające podstawę do obliczonych roszczeń / retr
 • automatyczne rejestrowanie warunków refundacji na podstawie definicji importowanych z zewnętrznego systemu
 • możliwość zaczytania warunków refundacji z pliku
 • możliwość ręcznego definiowania warunków refundacji
 • możliwość rozdzielenia warunków naliczania refundacji od warunków wyliczenia podstawy
 • możliwość definiowania formy zapłaty roszczenia lub wypłaty retra np. faktura, korekta, nota, inne
 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj