Planowanie i ewidencja czasu pracy

INFINITE RCP znajduje zastosowanie w małych i średnich firmach, jak również dużych korporacjach, posiadających rozproszoną i złożoną strukturę organizacyjną. System może działać w każdym przedsiębiorstwie, w którym istnieje potrzeba szybkiego i sprawnego planowania czasu pracy zgodnie z obowiązującymi normami Kodeksu Pracy oraz faktycznymi potrzebami obsady stanowisk.

 

Integracja z urządzeniami WE/WY pozwala na szybką ewidencję rzeczywistego czasu pracy. Rozwiązanie pomaga również optymalizować koszty wynagrodzenia związane z rozliczaniem rzeczywistego czasu pracy.

 

RCP może być zintegrowany z dowolnym systemem HR, a jeśli firma nie posiada takiego systemu może również działać jako odrębny program, w którym można ręcznie ewidencjonować pracowników.

 

RCP zmienia podejście do planowania czasu pracy, a dzięki licznym pomocnym funkcjonalnościom skraca czas planowania, zarządzania oraz rozliczania czasu pracy pracowników. Dodatkowe aplikacje rodziny RCP pomagają pracodawcom w wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów, a także usprawniają elektroniczny przepływ danych pracowniczych.

 

 

SYSTEMY W RAMACH INFINITE RCP:

1. Infinite RCP – Planowanie i ewidencja czasu pracy – główna aplikacja dla planujących i rozliczających czas pracy pracowników.

2. Infinite HCM – Human Capital Management – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim:

a) Aplikacja webowa – aplikacja samoobsługowa dla wszystkich pracowników.

b) Aplikacja mobilna – aplikacja samoobsługowa dostępna na urządzenie mobilne dla wszystkich pracowników.

 

 

 

W materiale video dajemy odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego planowanie czasu pracy jest ważne?
  • Na co zwracać uwagę?
  • Jakie narzędzia wykorzystywać?

 

   

 

 

Zaloguj