Główne korzyści wynikające z wdrożenia INFINITE WMS to:

  • Skrócenie czasu przyjęcia towaru
  • Sprawne zarządzanie partią towaru
  • Optymalizacja pracy magazyniera poprzez wykorzystanie ścieżek kompletacji oraz specjalnych algorytmów
  • Redukcja kosztów logistycznych
  • Podniesienie jakości obsługi klienta
  • Redukcja strat w magazynach
  • Optymalne zaprojektowanie magazynu pod kątem ścieżek komisjonowania i rozmieszczenia miejsc składowania
  • Automatyzacja zarządzania magazynem
  • Dowolna ilość obsługiwanych magazynów dzięki skalowalności systemu

 

Zaloguj