1. bezpieczeństwo
  2. data center
  3. kolokacja
W swojej ofercie Infinite posiada także usługę tzw. „cyber security”. Jest to narzędzie służące do reagowania na niepożądane incydenty, które zakłócają działanie infrastruktury informatycznej firmy. Infinite CS zabezpiecza biznesowe funkcjonowanie danej organizacji, poprzez kompleksowe instrumenty:

Zastosowanie poniższych elementów ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa IT.


Incydent bezpieczeństwa IT
Zmiana jak zachodzi w funkcjonowaniu sieci lub usług technologii informacyjnych wskazująca na naruszenie obowiązującej polityki bezpieczeństwa lub na przełamanie lub próbę przełamania zainstalowanej ochrony przed cyber-zagrożeniami. Źródłem informacji o incydencie może być informacja pochodząca od personelu technicznego lub użytkownika końcowego dotycząca symptomów ataku takich jak np. spowolnienie pracy sieci, zmiana treści wyświetlanej informacji w stosunku do oczekiwanej, oznaki phishingu itd., wyciek danych, a także alert bezpieczeństwa pochodzący z zainstalowanego systemu informatycznego w tym w szczególności z systemu SIEM.


Co w przypadku zagrożenia w obszarze IT?
Gdyby doszło do incydentu, w zakresie bezpieczeństwa sieci oraz danych, Infinite CS stosuje instrumenty mające na celu wyeliminowanie problemu:
  • 1. Wstępna identyfikacja i klasyfikacja incydentu (chodzi o wykluczenie “false positives” na ile to jest możliwe na tym etapie).
  • 2. Przygotowanie personelu technicznego i użytkowników do postępowania w przypadku eskalacji zagrożenia zanim rozpocznie się techniczna reakcja na zagrożenie.
  • 3. Pogłębiona identyfikacja i klasyfikacja zagrożenia. (Wywiady z personelem technicznym/użytkownikami, analiza zdarzeń np. na podstawie analizy logów).
  • 4. Rekomendacja odnośnie ograniczenia skutków incydentu oraz izolacja zagrożonych systemów w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zagrożenia i powiększania się związanych z tym strat.
  • 5. Identyfikacja źródłowej przyczyny incydentu i przekazanie rekomendacji odnośnie jej usunięcia. Infinite CS nie wyklucza współdziałania z już istniejącymi systemami wspierającymi bezpieczeństwo IT Klienta.
Jedną z pozycji w portfolio usług Infinite ICT jest profesjonalne Data Center, jako nowoczesne narzędzie służące do informatyzacji przedsiębiorstwa. Problemem dla wielu firm, jest budowa bądź modernizacja posiadanej już serwerowni, co znacznie zwiększa koszty z obszaru IT. Infinite oferuje własne Data Center (zlokalizowane w Lublinie), zbudowane w oparciu o wysoko rozwiniętą architekturę (TIER III). Wybór Infinite DC zapewnia bezpieczeństwo i stabilność danych oraz aplikacji.
Infinite Data Center oferuje rozwiązanie alternatywne skierowane do firm, które nie chcą rozbudowywać własnych zasobów IT. Nasze DC jest dopasowane do potrzeb klientów z różnorodnych sektorów rynku. Przedsiębiorcy często boją się o swoje dane, które mają być umieszczone daleko od głównej siedziby firmy. Infinite DC stawia na bezpieczeństwo informacji, co jest priorytetowe przy kolokacji. Rozwiązanie to z pewnością ogranicza koszty, jeśli firma chce zainwestować we własne centrum przetwarzania danych. Lepiej przechowywać je u fachowców, którzy specjalizują się w tej dziedzinie.
 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj