Partnerzy
alldevices

System do zarządzania naprawami i konserwacjami (możliwość audytu własnych urządzeń w przedsiębiorstwie). Oprogramowanie przeznaczone jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw, zaopatrzonych w dużą ilość sprzętu wymagającego stałej kontroli i okresowego przeglądu, w tym konserwacji.

Rozwiązanie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za utrzymanie w ruchu dużej liczby urządzeń lub obiektów technicznych, które muszą znać ich historię przeglądów serwisowych i napraw oraz zarządzać związanymi z tym danymi (rysunkami, instrukcje obsługi, specyfikacje, itp.).

System Alldevice jest nieskomplikowany i intuicyjny, nie wymaga wielogodzinnych szkoleń

Alldevice to system stworzony przez „inżynierów dla inżynierów”. Wykorzystuje wieloletnie doświadczenia specjalistów z branży. Skutecznie pozwala na planowanie i zarządzanie wszystkimi pracami konserwacyjnymi i naprawami – bieżącymi i przyszłymi.

System koncentruje się na urządzeniach. Po rozpoznaniu urządzenia w systemie (poprzez nazwę, numer seryjny, położenie, itp.) wystarczy jeden klik i wszystkie dane i historię urządzenia masz na ekranie.

Alldevice, jakością, niezawodnością i ceną(!) skutecznie konkuruje z innymi systemami o podobnej funkcjonalności.

 

Funkcje i opcje Alldevice:

 • Wybór języka: polski, angielski, rosyjski, fiński, estoński, litewski, łotewski
 • Definicja uprawnień użytkowników i grup
 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • Struktura drzewa dla lokalizacji
 • Nieograniczona liczba lokalizacji
 • Nieograniczona liczba urządzeń
 • Szybkie przeszukiwanie
 • Możliwość reorganizacji urządzeń i lokalizacji metodą „przeciągnij i upuść”
 • Możliwość kopiowania urządzeń i obiektów
 • Przyporządkowywanie plików do urządzeń (rysunki, instrukcje, itp.)
 • Karta urządzenia zawiera wszystkie niezbędne dane: dane techniczne, pliki, wykonane prace serwisowe, oczekujące zlecenia serwisowe i wiele innych
 • Automatyczne generowanie zleceń na przeglądy serwisowe
 • Automatyczne powiadamianie o zamówieniach na części zamienne
 • Możliwość wystawiania zleceń na prace naprawcze
 • Możliwość harmonogramowania prac konserwacyjnych
 • Lista bieżących, przyszłych i przeterminowanych zleceń serwisowych
 • Raporty z wykonanych prac
 • Wysyłanie zleceń pocztą elektroniczną
 • Wydruki i eksport do Excela
 • Kalendarz zleceń serwisowych
 • Analiza uszkodzeń/awarii
 • Fault analysis (Pareto principle)
 • Analiza roboczogodzin przeznaczonych na prace serwisowe

 

Informacje ogólne:

 

Alldevice system jest sprzedawany w dwóch modelach licencyjnych:

 • Sprzedaż bezpośrednia. Sam instalujesz oprogramowanie na swoim serwerze. Przez rok masz prawo do bezpłatnych aktualizacji. Później sam decydujesz czy chcesz przedłużyć umowę utrzymaniową.
 • Rozwiązanie w chmurze. Dostajesz gotowy, zainstalowany system, Dostępny przez Internet (SaaS). Na naszych serwerach przechowujemy bezpiecznie twoje dane, sami aktualizujemy oprogramowanie, robimy kopie zapasowe itp.

Tłumaczenia - System obsługuje wiele języków, w tym: Polski, Angielski, Fiński, Rosyjski, Estoński, Łotewski, Litewski.

Wymagania sprzętowe (serwer)

System Alldevice można instalować na większości web serwerów Linux.

 

Wymagania:

 • Serwer webowy Linux
 • Baza danych MySQL 5.1
 • Zen Guard Loader
 • Dostęp do Internetu (wymagany tylko dla aktywowania licencji i aktualizacji) lub wolny port USB dla klucza sprzętowego
 • PHP 5.3 z rozszerzeniami cURL; imagemagick; cron job

Zaloguj