Plan podziału wraz z załącznikami ogłoszony w dniu 31.10.2019r.  

  

 

Plan podziału

 

 

Załącznik 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału

 

 

Załącznik 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału

 

 

Załącznik 3: Projekt Umowy Spółki Nowo Zawiązanej

 

 

 

Załącznik 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30.09.2019r.

 

 

Załącznik 5: Lista składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

 

 

Zgody Wspólników

 

 

Sprawozdanie Zarządu

 

 
 

Zaloguj