kariera

Chcesz zacząć przygodę z IT?

Zatrudniamy już blisko 200 specjalistów, którzy stoją za sukcesem naszych systemów. Ciągle się rozwijamy, dlatego ciągle potrzebujemy osób, które tak jak my, chcą tworzyć tylko najlepsze rozwiązania IT. Wyślij CV i na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną, dostępną na dole strony www, poprzez umieszczenie w treści CV klauzul:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.(RODO)."

OFERTY PRACY

 

Chcesz zacząć przygodę z IT?

Zatrudniamy już blisko 200 specjalistów, którzy stoją za sukcesem naszych systemów. Ciągle się rozwijamy, dlatego ciągle potrzebujemy osób, które tak jak my, chcą tworzyć tylko najlepsze rozwiązania IT. Wyślij CV i na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną, dostępną na dole strony www, poprzez umieszczenie w treści CV klauzul:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.(RODO)."

OFERTY PRACY

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Infinite Sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osobowych oraz przysługujacych Pani/Panu uparwnień i warunków skorzytsania z tych uprawnień, pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Dane osobowe uzyskane w związku z procesem rekrutacji będą wykorzystywane w celu oceny Pani/Pana kompetencji potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • - przepis prawa tj. art. 221 § 1 kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • -Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wskazane w pkt a) powyżej;
 • - nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania kwalifikacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonać oceny Pani/Pana kompetencje do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty pozyskania od Pani/Pana danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane

 • - procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu Administratora, w tym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu
 • – np. dostawcom usług IT, - podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • - podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Pan/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W związaku z przetwarzeniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu nastepujące prawa:

 • • prawo dostępu do danych osobowych,
 • • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 • • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie ustawiedliwionego interesu;
 • • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
 • • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z praw tych może Pani/Pan korzystać przesyłając pismo/wniosek na adres email inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaloguj