BUSINESS INTELLINGENCE - NOWY WYMIAR ZARZĄDZANIA DANYMI

   
Interaktywne kokpity menedżerskie 
Interaktywne kokpity menedżerskie dają dostęp do spersonalizowanych raportów powstałych w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły. Dzięki temu użytkownik systemu otrzymuje przefiltrowane dane, adekwatne do zapotrzebowania, zaprezentowane w łatwy do interpretacji sposób, co naprowadza na efektywne decyzje biznesowe.
 
Analiza drill-down 
Analiza drill-down pozwala na modyfikację kategorii, według której interpretujemy dane (np.: z poziomu kraju możemy przejść na poziom województwa), dzięki czemu użytkownicy w zależności od potrzeb mogą dostosowywać poziom szczegółowości analiz.
 
 
Automatyzacja raportów 
Aplikacja BI automatyzuje oraz usprawnia proces tworzenia i dystrybucji zaawansowanych raportów dla różnych odbiorców. 
 

Geomarketing 
Geomarketing pozwala rozbudować wiedzę o klientach oraz potencjale handlowym poprzez przestrzenną prezentację danych na mapie. 

 

Zarządzanie alertami 
Za sprawą systemu zaawansowanych powiadomień użytkownicy są automatycznie informowani o wystąpieniu określonych okoliczności biznesowych, co pozwala na szybkie i trafne podejmowanie działań. Każda informacja może być spersonalizowana w systemie tak, aby użytkownicy w określony sposób reagowali na zaistniałe zdarzenia – w procesie analitycznym aplikacja sugeruje najlepsze rozwiązanie w kontekście danej sytuacji.

 

 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj