1. podpis na tablecie
 2. e-umowa
 3. e-wniosek
 4. e-zgoda
 5. e-faktury, e-wyciągi, e-rmua
 6. e-podpis
 7. e-polisa ubezpieczeniowa
 8. gwarancja bankowa
Podpis na tablecie
Podpis to składowa i zarazem ważna część procesu pisma ręcznego. Podpis każdej osoby przyjmuje się za unikalny ze względu na złożony charakter procesu pisania, stosunkowo dużej ilości elementów i zmienności. Podpis odręczny jest behawioralną cechą danej biometrycznej.
System eUmowy w połączeniu z tabletem/telefonem wyposażonym w odpowiedni rysik umożliwia elektroniczną rejestrację podpisów odręcznych i dołączanie ich do dokumentów PDF. Podczas podpisywania rejestrowany jest nie tylko obraz podpisu widoczny na tablecie lub ekranie, ale również niewidoczne dane biometryczne takie, jak nacisk, przesuw i prędkość. Po zatwierdzeniu podpisu nie można zmienić ani dokumentu, ani podpisu – dzięki temu są one trwale chronione. Dokument można następnie zapisać, wydrukować lub wysłać.

Sygnowanie dokumentów w ten sposób jest bardzo bezpieczne:
 • • dokument i podpis zabezpieczony jest certyfikatem cyfrowym
 • • podpis jest nieważny, jeśli dokument zostanie zmieniony
 • • podpisu nie można skopiować, każdy dokument musi by podpisany odręcznie


Potwierdzenie tożsamości - podpis elektroniczny zawiera więcej informacji niż podpis odręczny na papierze.

Więcej niż obraz
 • • cyfrowy zapis ruchu pióra na tablecie
 • • mierzone są trzy cechy: sekwencje, prędkość i nacisk pióra
e-umowa
Rozwiązanie służy do tworzenia, dystrybucji, archiwizacji oraz udostępniania umowy w postaci elektronicznej. Klient ma możliwość pobrania elektronicznego formularza umowy, zapoznania się z treścią, a następnie bezpiecznego podpisania formularza e-umowy z jednoczesną możliwością jej autoryzacji. Jest to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zapoznaniu się z treścią umowy i akceptacją zawartych w niej warunków. Po akceptacji będzie ona oczekiwać na podpis drugiej strony. Następnie klient będzie mógł łatwo zweryfikować czy umowa została podpisana, czy i kiedy weszła w życie. Wersja papierowa może zostać wysłana na wskazany we wniosku adres klienta.
Szybkie i proste podpisywanie umów
Wystarczy, że użytkownik kliknie „podpisz” jak tylko zweryfikujemy podane dane , staje się Twoim klientem.
Cały proces może trwać tylko kilka minut.
Bezpieczeństwo
Każdy dokument jest opatrzony znacznikiem czasu oraz certyfikatem kwalifikowalnym.
Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest instalowane na komputerze użytkownika.
Pełna kontrola
W każdej chwili uprawnieni użytkownicy mają dostęp do e-umowy, nie ma potrzeby jej drukowania,
aby ją zarchiwizować potrzebne jest jedynie miejsce na serwerze.


e-wniosek
Poprzez e-wniosek klienci mogą sprawnie i bezpiecznie uzupełniać dane w formie elektronicznej. Przystępne formularze, uwzględniające specyfikę danej branży, ułatwiają użytkownikom ich właściwe wypełnienie.

PRZYKŁADY E-WNIOSKÓW:
 • Prolongata raty
 • Akceptacja elektronicznych faktur
 • Zmiana terminu płatności
 • Cesja umowy
 • Opinia o kliencie
 • Upoważnienie wyjazdu za granicę
 • Doposażenie przedmiotu umowy
 • Podnajem przedmiotu umowy
 • Wcześniejsze zakończenie umowy
 • Zmiana danych kontrahenta
 • Zapytanie ad-hoc
 • Reklamacja
 • E-zgoda to mechanizm pozwalający na uzyskiwanie online zgody odbiorcy na dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej, który powstał z myślą o procesach realizowanych całkowicie elektronicznie, bez udziału papieru. Rozwiązanie e-zgoda stanowi element strony internetowej, na której w trakcie określonego procesu, zawiera się stosowną umowę oraz wyraża zgodę na dostarczanie odbiorcy dokumentów w formie elektronicznej. Istotną cechą rozwiązania jest przejrzystość oraz niski poziom skomplikowania. Wystarczy wypełnienie dwóch-trzech okienek i zaznaczenie kilku pól wyboru. Dzięki kilkukanałowym działaniom, uzyskiwany jest wysoki poziom identyfikacji klienta i podawanych przez niego danych. Szyfrowanie danych osobowych klienta za pomocą certyfikatu przekazanego przez wystawcę faktur pozwala na bezpieczne operowanie danymi osobowymi. Oprogramowanie może zostać osadzone na dedykowanej stronie, pod dedykowaną domeną oraz za pomocą ramek (iframe) osadzonych w dowolnym serwisie internetowym.


  FUNKCJE:


 • Pozyskiwanie akceptacji przesyłania faktur w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami wystawcy
 • Raportowanie pozyskanych zgód w postaci elektronicznej
 • Raportowanie wszystkich złożonych wniosków
 • Weryfikacja automatyczna w systemach wystawcy danych złożonych przez klientów lub dostarczenie aplikacji
 • Automatyczne przekazanie danych o poprawnie zweryfikowanych klientach do systemu e-faktur lub systemów u wystawcy.


  KORZYŚCI:


 • Zastosowane technologie oraz doświadczenie praktyczne - to wszystko stanowi, że dostarczone rozwiązanie upraszcza cały proces zbierania akceptacji na elektroniczną formę faktury. Ofertę uzupełnia fakt elastyczności podejścia i uwzględnienia potrzeb klientów.
 • Brak papieru, a co za tym idzie, brak kosztów związanych z udziałem operatora pocztowego
 • Przyspieszenie i uproszczenie procesu
 • Możliwość stosowania jako źródła użytkowników wielu własnych partnerów i innych stron
 • Możliwość opcjonalnego stosowania innych zabezpieczeń
 • Integracja z systemami wewnętrznymi
 • Automatyzacja procesu (w dalszej części opisu oferowanych usług)
 • Podejście usługowe rozliczane w oparciu o success fee
 • CECHY:

 • Uzgodniony i określony format komunikatów bazujący na XML
 • Autentyczność pochodzenia i integralność treści a, także poufność mogą być zabezpieczone poprzez podpis elektroniczny lub szyfrowanie
 • Komunikaty o zgodach elektronicznych są przesyłane z wykorzystaniem poczty elektronicznej
 • Komunikaty o zgodach elektronicznych są zapisywane w tej samej postaci, w której są tworzone i przekazywane
 • Możliwość pobrania komunikatu w postaci pliku
 • Potwierdzenie przyjęcia oraz włączenia e-zgody może być wysłane poprzez sms lub e-mail
 • Formularze są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając również wymogi graficzne.


  ŹRÓDŁA POZYSKANIA E-ZGÓD:


 • Banery
 • Akcje marketingowe
 • Facebook
 • Strona internetowa wystawcy faktur
 • Portal e-care
 • Kompleksowe rozwiązanie dedykowane do obsługi e-faktur / e-wyciągów w organizacji. Obsługa procesu uzyskiwania zgody odbiorcy na doręczanie dokumentów w formie elektronicznej tzn. e-zgoda:


 • Przyjmowanie i przetwarzanie danych wejściowych w dowolnym formacie
 • Generowanie dokumentów do postaci plików PDF
 • Kontrola jakości e-dokumentów
 • Podpis elektroniczny e-dokumentów – PKCS#7 ze znacznikiem czasu (opcja)
 • Grupowanie dokumentów oraz budowanie e-maili
 • Kontrola jakości e-maili
 • Masowa wysyłka e-maili
 • Aktywna archiwizacja e-dokumentów w postaci elektronicznej
 • Udostępnianie na portalu klienta bądź usługodawcy
 • Konserwacja podpisów e-dokumentów (odświeżanie znaczników czasu-opcja)
 • Raportowanie dostarczenia e-dokumentów
 • Raportowanie procesu przetwarzania e-dokumentów


 • Dzięki zastosowaniu technologii, która w XML opisuje definicje przetwarzania dokumentu, komponent posiada możliwość obsługi dowolnych typów dokumentów. Mogą to być następujące dokumenty:


 • faktury
 • faktury proforma
 • duplikaty
 • noty
 • korekty
 • materiały marketingowe
 • specyfikacje
 • bilingi
 • faktury zbiorowe
 • dowolne inne typy dokumentów
 • wyciągi z konta, z kart kredytowych i inne


 • e-podpis
  Moduł e-podpisu jest aplikacją okienkową realizującą proces podpisywania elektronicznych dokumentów. Aplikacja posiada budowę modułową. Składa się z aplikacji Signer, rozszerzeń, za pomocą których określany jest format podpisu i źródło danych oraz Koordynatora Podpisu Masowego (moduł opcjonalny).
  SIGNER:
  Aplikacja umożliwiająca masowe podpisywanie dokumentów za pomocą certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, jak również znakowanie plików czasem. System współpracuje z różnymi rodzajami podpisów (np. podpis wewnątrz pliku PDF lub podpis jako oddzielny plik).
  KOORDYNATOR PODPISU MASOWEGO (KPM):
  Aplikacja zarządzająca plikami do podpisu – rozdziela pliki pomiędzy osoby uprawnione w firmie. W przypadku, gdy przydzielona pula plików nie zostanie podpisana w wymaganym terminie (np. 24 godziny) przez wyznaczoną osobę, pliki zostają rozdzielone pomiędzy pozostałych użytkowników.  Moduł e-podpisu posiada zaawansowany mechanizm znakowania czasem, który jest efektem doświadczenia oraz wydajności serwerów znakowania czasem. Rozwiązanie przyspiesza proces znakowania czasem oraz nie wymaga obecności przy komputerze użytkownika składającego podpis podczas znakowania. Jako jedyny produkt dostępny na rynku, moduł jest niezależny od Centrum Certyfikacji (CC), współpracując ze wszystkimi polskimi ośrodkami CC. Moduł umożliwia wykorzystanie podpisów kwalifikowanych oraz znaczników czasu z różnych CC. Moduł e-podpisu stanowi doskonałe połączenie z Archiwum Dokumentów Elektronicznych oferowanym przez naszą firmę – tym samym zapewniając konserwację e-dokumentów przez cały okres ich archiwizacji.
  Podpis może być również osadzony wewnątrz pliku PDF. Weryfikacja takiego podpisu odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji www: Aplikacja weryfikująca PDF PDF Validation App


  e-polisa ubezpieczeniowa
  Klient pobiera elektroniczny formularz polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami, zapoznaje się z jego treścią, a następnie wypełnia formularz i wysyła go pocztą elektroniczną. Po akceptacji wniosku, płatność za polisę ubezpieczeniową odbywa się przy pomocy karty lub przelewu elektronicznego, a polisa wraz z warunkami ubezpieczenia wysyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej. Do czasu otrzymania polisy w wersji papierowej, klient może się posługiwać wydrukowaną przez siebie wersją elektroniczną zaakceptowanego wniosku.


  gwarancja bankowa
  Proces wystawienia gwarancji jest w całości realizowany online. Wystawca (klient banku) wypełnia wniosek o wystawienie dokumentu w systemie transakcyjnym. Wniosek zostaje przetworzony na plik PDF, który jest następnie sygnowany podpisem kwalifikowanym przez upoważnionego pracownika banku (w celu usprawnienia procesu wykorzystywany jest Koordynator Podpisu Masowego). Tak przygotowany dokument zostaje wysłany wystawcy na adres e-mail. Dodatkowo odbiorca gwarancji ma możliwość zweryfikowania jej online w banku wystawcy.


   

  Infinite Sp. z o.o.

  Centrala firmy: 

  ul. Projektowa 1

  20-209 Lublin
  tel: 81 745 17 50

  Biuro Handlowe:

  ul. Trębacka 4
  00-074 Warszawa

  e-mail: info@infinite.pl

     
    KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
  Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
  Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
   

  Zaloguj