1. Workflow/BPM
 2. automatyzacja procesów
 3. Portal dokumentów
Workflow – to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów biznesowych, dzięki któremu informacje czy też dokumenty są przekazywane pomiędzy użytkownikami w odpowiednim czasie i według ściśle określonych zasad biznesowych. Przekłada się to na automatyzację procedur obsługi firmy i ograniczenie wkładu pracy ludzkiej jedynie do sfery decyzyjnej.

  KORZYŚCI:
 • Przyspieszenie procesu rozliczeń finansowych do kilku godzin
 • Kontrola terminów wystawiania faktur przychodowych i terminów płatności
 • Poprawa jakości wykonywanych zadań, efektywności pracowników i posiadanych zasobów
 • Usprawnienie procesu zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniami w rozproszonych lokalizacjach
 • Bieżąca kontrola terminów wykonania zamówień, dostaw itp. - powiadamianie i monitorowanie opóźnień
 • Kontrola procesów decyzyjnych i personelu – kto i kiedy wykonał daną operację
 • Identyfikacja i usuwanie tzn. „wąskich gardeł”
W ofercie Infinite znajduje się narzędzie pozwalające na automatyzację procesów zachodzących wewnątrz organizacji. W sposób uporządkowany i samoczynny umożliwia pobieranie oraz wprowadzanie danych do systemów IT - bez konieczności udziału w wymianie danych użytkownika.

Rozwiązanie jest w stanie wydajnie wprowadzać lub pobierać olbrzymią ilość informacji oraz przekazać je dalej w ustalonym formacie. Dzięki zastosowaniu mechanizmu rozpraszania obciążenia, system wydajnie i optymalnie wykorzystuje dostępne zasoby IT (procesory, zasoby dyskowe, zasoby sieciowe i inne).

  KORZYŚCI:
 • Przyspieszenie obiegu informacji i danych
 • Centralizacja zarządzania procesami
 • Redukcja ograniczeń IT w organizacji
 • Eliminacja błędów procesowych – podniesienie jakości procesów
 • Ograniczenie synchronizacji zmian kodu batch'ów, skryptów – orientacja na procesy
 • Możliwość pokonania ograniczeń aplikacji i systemów (wydajnościowe, licencyjne)

Cały proces, jego przebieg oraz efekty są dokładnie monitorowane oraz raportowane.
Możliwe jest podejrzenie i pobranie raportów wszystkich wykonywanych akcji.


Jak to działa?
Przykład: Automatyczne wprowadzanie danych do systemu CRM na podstawie raportów z firmy kurierskiej.
1. Firma kurierska rozsyła umowy do klientów, następnie przekazuje zleceniodawcy raport z podpisanych umów
2. W sytuacji początkowej, raporty były wprowadzane ręcznie przez kilku pracowników do systemu CRM
3. System przejmuje obowiązki pracowników, wprowadzając dane do systemu w znacznie krótszym czasie

Dzięki powyższemu rozwiązaniu klient uzyskuje dodatkowy kanał kontroli, który pozwala lepiej wychwytywać potencjalne wyłudzenia.


Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów
Każdy proces decyzyjny może być modelowany w łatwy i zrozumiały sposób. Wbudowany system uprawnień umożliwia pracownikom wgląd tylko w dokumenty i decyzje należące do ich zakresu pracy. Osoby koordynujące pracę działu, mają narzędzie pozwalające na równomierny podział zadań między pracowników, podjęcie istotnych decyzji czy przekazanie sprawy do innego działu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii gwarantuje skalowalność systemu i wsparcie techniczne przez wiele lat. System może wspomóc także wdrażanie systemów zarządzania jakością.
Portal dokumentów jest miejscem, na którym udostępniane są dokumenty elektroniczne. Bez względu na to, czy są to dokumenty finansowe czy poza-finansowe np. umowy, specyfikacje, noty czy też inne charakterystyczne dla branży klienta, są one publikowane na portalu i mogą być podglądane, przetwarzane oraz zarządzane. W zależności od rodzaju relacji z klientem, portal różni się w zakresie funkcjonalnym.

Portal przeznaczony jest do udostępniania i dysponowania dokumentami elektronicznymi, pozwala na łatwe monitorowanie, szybkie i bezbłędne wyszukanie dokumentów. W ciągu kilku sekund można pobrać dokument bądź komplet dokumentów i automatycznie wprowadzić je do systemów finansowych (jeśli klient wyrazi taką potrzebę). Logowanie do systemu jest personalizowanie, stad też wystawca, jak i odbiorca są pewni, że dokumenty trafią do właściwego, upoważnionego do odbioru dokumentów pracownika.

Portal spełnia potrzeby związane z archiwizacją dokumentów. Dzięki temu, nie ma konieczności wystawiania duplikatów. Bez względu na lokalizację użytkownicy mają pewny dostęp do wymaganych dokumentów i nie muszą angażować innych osób do wyszukiwania informacji w dokumentach.Portal obsługiwany jest przez każdą przeglądarkę, nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Portal Dokumentów to:
 • Przeglądanie i zarządzanie dokumentami online
 • Szybkie rozstrzyganie sporów
 • Brak ręcznego wprowadzania danych
 • Możliwość segmentacji klientów
 • Obsługa zgłoszeń, zapytań, reklamacji
 • Możliwość powiadomień SMS/e-mail
 • Bezpośrednie wczytanie danych do istniejących systemów finansowych
 • Informacja o zapłaconych/niezapłaconych fakturach
 • Poprawa efektywności procesy
 • Wersjonowanie dokumentów
 • Udostępnianie harmonogramów
 • Wysyłanie zbiorczych komunikatów
 • Zaloguj