ERPwstep

INFINITE ERP dla dystrybucji optymalizuje obsługę procesów firmy, niezależnie od jej wielkości i skali prowadzonej działalności. Program stworzony jest dla struktur jedno- oraz wielospółkowych z dowolną ilością oddziałów i magazynów. System ERP to: 

  • Sprawdzone i stabilne bazy Oracle
  • Ponad 20 lat w branży FMCG
  • Integracja z dowolnym systemem finansowo-księgowym
  • Elektroniczna wymiana danych (EDI)
  • Dostęp wyłącznie dla uprawnionych użytkowników
  • Modułowa budowa systemu

Na każdym etapie tworzenia systemu braliśmy pod uwagę specyfikę branży FMCG, czego efektem są funkcjonalności, których nie ma w innych rozwiązaniach ERP.

 

Zaloguj