RÓŻNE WIDOKI

Widok kalendarza – każdy pracownik pokazany indywidualnie na widoku kalendarza wraz z podsumowaniami miesięcznymi i okresowymi.

 

 

Widok zbiorczy – wszyscy pracownicy pokazani razem w układzie miesięcznym, możliwy widok z godzinami pracy lub symbolami zmian.

 

AUTOMATYCZNE PLANOWANIE

System Infinite RCP zawiera moduł do automatycznego planowania według zaimportowanych obsad, które mogą być prezentowane według, różnych kryteriów takich jak jednostka, dział, stanowisko, grupy, procesy. Można określić na wstępie różne parametry, które system przyjmie , jako podstawę do wygenerowania grafików.

PRACOWNICY ZEWNĘTRZNI

Ewidencjonowanie danych pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej, stażystów, pracowników na umowy zlecenia, czy na kontrakty.

Funkcje modułu:

 • określanie w datach widoczności pracownika
 • możliwość przypisania stanowiska do pracownika,procesu, zmiany, bądź grupy
 • określanie limitu godzin i sprawdzanie ich na grafiku
 • pokazywanie sum w ramach miesiąca w podsumowaniach na grafiku
 • mailowe składanie zapotrzebowań do Agencji na określoną ilość godzin

 

WYDRUKI I ZESTAWIENIA

InfiniteRCP w prosty sposób generuje wiele standardowych raportów dla pracownika lub jednostki oraz zestawień na jednostkę lub firmę, które można zapisać w wielu formatach (html, xls, xlsx, csv). Standardowe wydruki to plan pracy, lista obecności, czy ewidencja czasu pracy. Zestawienia:

 • różnic plan / wykonanie / normy
 • wykorzystanych urlopów i stanów urlopowych
 • obecności pracowników na podstawie informacji o zdarzeniach wejścia / wyjścia
 • dodatków, nadgodzin i godzin nocnych
 • wypłaconych nadgodzin
 • okresowe rozliczenia czasu pracy
 • szczegółowy podgląd naliczonych składników do wynagrodzenia

Istnieje możliwość sparametryzowania wbudowanych raportów, jak również stworzenia dedykowanych raportów zgodnych z wymogami Klienta na etapie wdrożenia.

 

MODUŁ HR

Infinite RCP pozwala na integrację z każdym systemem HR. Jednak w przypadku małych spółek, które nie posiadają własnego systemu HR, stworzyliśmy moduł pozwalający na samodzielne zarządzanie danymi o firmie i jej pracownikach. W module można również stworzyć dwupoziomową strukturę działów oraz uzupełnić słownik stanowisk. System pilnuje wymiaru urlopu wypoczynkowego w obrębie roku. Użytkownik może również sam określać typy pracowników, a także specjalne grupy, według których może sortować i rozróżniać pracowników na grafikach.

MODUŁ ANKIETY I OCENY

Definicje pytań i odpowiedzi dla ankiet, które można dowolnie konstruować (predefiniowane odpowiedzi, odpowiedzi otwarte, odpowiedzi punktowe), są w głównej aplikacji RCP. Dodatkowo istnieje możliwość udostępnienia wybranych ankiet określonej grupie pracowników w module samoobsługowym HCM.

 

ADMINISTRACJA

Proste i wygodne zarządzanie:

 • kontami użytkowników
 • parametrami systemu, firm i jednostek
 • słownikami typów dni, absencji i kalendarzy
 • firmami i ich strukturą organizacyjną
 • słownikami typów pracowników
 • czytnikami (karta lub odcisk palca) wejścia/wyjścia firmy Suprema®

Ponadto:

 • podłączanie się do dodatkowych źródeł danych
 • integracje z systemem agencji pracy tymczasowej
 • definiowanie dowolnych mailingów na podstawie wybranych zdarzeń systemowych

 

 

Systemy ewidencji czasu pracy Infinite HCM daje nowe możliwości pracownikom:

 • Sprawdzenie danych pracowniczych
 • Podgląd grafiku pracy
 • Wysłanie wniosku urlopowego
 • Stworzenie planów urlopowych
 • Sprawdzenie absencji
 • Wypełnienie i rozliczenie delegacji
 • Wypełnienie ankiety
 • Oceny pracownicze
 • Wygenerowanie dedykowanych raportów
 • Administrowanie słownikami
 • Indywidualne moduły samoobsługowe wykonujemy również na zamówienie

 

Zaloguj