Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu INFINITE RCP to:

 • Kontrolowanie norm czasu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy
 • Wydruki zgodne z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy
 • Sprawne i szybkie planowanie oraz zarządzanie grafikami pracowników dzięki szablonom grafików, kopiowaniu godzin pomiędzy pracownikami oraz różnym układom kalendarza
 • Wyliczanie statystyk czasu pracy bez konieczności zapisywania i odświeżania danych
 • Optymalizacja obsady – planowanie według prezentowanych prognoz (import z zewnętrznego źródła)
 • Usprawnienie procesu rozliczania grafików, eksport danych o rozliczeniu do systemu HR, bądź do pliku
 • Tworzenie grafików dla zewnętrznych pracowników (staż, zlecenie, agencja pracy tymczasowej)
 • Automatyzacja procesów takich jak import i eksport danych z/do zewnętrznego systemu HR
 • Współpraca z dowolnym systemem ewidencji danych WE/WY
 • Zarządzanie regułami czasu pracy na poziomie firmy lub jednostki
 • Proste i wygodne zarządzanie kontami użytkowników
 • Elastyczne zarządzanie konfiguracją systemu oraz parametrami jednostek organizacyjnych

 

 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj