Zastosowanie 

 

Korzyści 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie Systemu
W ramach usługi „maintenance” zapewnione jest usuwanie awarii aplikacji zgodnie z ustalonymi parametrami SLA oraz prawo do aktualizacji systemu do nowych wersji w zakresie posiadanych licencji. 
Outsourcing
W ramach usługi „outsourcing” systemu udostępniana jest kompletna infrastruktura niezbędna do prawidłowego działania rozwiązania oraz administrowanie nią przez Infinite, a także hosting aplikacji centralnej.
Help Desk
W ramach usługi Help Desk świadczona jest asysta telefoniczna dla użytkowników systemu umożliwiająca zgłaszanie problemów w obsłudze lub działaniu systemu.
 
Integracja
W ramach usług integracyjnych mogą być realizowane dodatkowe prace zapewniające elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemem Infinite SFA a innymi zewnętrznymi systemami klientów.
 
 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj