Zastosowanie 

 

Korzyści 

 

 

 

 

 

 

 
                         INFINITE SFA to idealne rozwiązanie wspierające realizację strategii biznesowych dla różnych: rynków, kanałów sprzedaży czy zespołów specjalistycznych poprzez:
 • wsparcie użytkowników systemu w planowaniu zadań oraz zarządzaniu własnym czasem pracy
 • nadzór nad realizacją zakładanych celów biznesowych i przyjętych KPI
 • usprawnienie procesów logistycznych związanych z obsługą zamówień kontrahentów
 • budowanie dystrybucji własnych produktów i monitorowanie ich dostępności w rynku
 • doskonalenie relacji z kontrahentami i wzrost poziomu jakości ich obsługi
 • zarządzanie promocjami z obszaru trade marketingu i promocji konsumenckich
 • realizację dowolnych badań rynkowych i aktywności konkurencji
 • dostarczanie kompletnych danych i analiz niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji biznesowych
KORZYŚCI Z WDROŻENIA
Firma
 • wzrost sprzedaży dzięki poprawie efektywności działu sprzedaży
 • ograniczenie sprzedaży utraconej
 • optymalizacja struktury organizacyjnej i kosztów utrzymania działu sprzedaży
 • sprawne zarządzanie długo i krótko okresowymi celami sprzedażowymi
 • wzrost zdolności reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym
 • obrona pozycji rynkowej dzięki monitorowaniu aktywności konkurencji
 • efektywne wykorzystanie potencjału obsługiwanego rynku
 • trafne decyzje biznesowe oparte na wiarygodnych i aktualnych danych
 • rozwój relacji z kontrahentami
Menedżer
 • wysoka sprawność działania poprzez planowanie, delegowanie i kontrolę pracy zespołu za pośrednictwem jednego rozwiązania
 • rzetelna ocena efektywności pracy podległych pracowników oparta na miernikach KPI
 • identyfikacja i eliminacja niepożądanych działań pracowników
 • wiedza o bieżącym stanie realizacji otrzymanych celów biznesowych
 • wzrost zdolności reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym
 • znajomość aktualnej sytuacji na obsługiwanym obszarze rynku
 • wsparcie podejmowania decyzji operacyjnych w oparciu o aktualne dane z rynku lub regionu
Przedstawiciel handlowy
 • efektywne zarządzanie własnym czasem pracy
 • wyeliminowanie raportowania zadań na koniec dnia roboczego
 • redukcja nakładów pracy ręcznej dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności
 • poprawa poziomu obsługi własnych kontrahentów
 • wyższa skuteczność działań sprzedażowych wspieranych multimediami i mechanizmami promocyjnymi
 • wsparcie w osiąganiu premiowanych celów dzięki stałemu monitoringowi stopnia ich realizacji
 • kontakt z przełożonym i centralą firmy za pośrednictwem wewnętrznych narzędzi komunikacyjnych
 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj