FAQ

1. Co to jest Mobiz ?

Mobiz - mobilny system wsparcia sprzedaży klasy SFA. Składa się z części mobilnej dostępnej za pośrednictwem urządzeń typu smartphon/tablet - przeznaczonej dla przedstawicieli handlowych w celu usprawnienia codziennej pracy związanej z procesem sprzedażowym (np. zdalne tworzenie zamówień, wgląd w bieżące stany na magazynie, cenniki, limity kredytowe czy dane adresowe klientów, merchandising, windykacja, itp.) oraz części administracyjnej skierowanej do kadry menadżerskiej, wspomagającej zarządzanie pracą przedstawicieli oraz analizę zgromadzonych danych.

2. Jak działa Mobiz?

Dzięki doświadczeniu w integracji systemów informatycznych firma Infinite zapewnia bezpośrednią komunikację z dowolnym systemem magazynowo-sprzedażowym dystrybutora. Wszelkie dane przesyłane są poprzez nowoczesne i zaawansowane technicznie kanały komunikacyjne (tj. FTP-VPN, AS2, X400). Dane są zaszyfrowane, przez co ich poufność pozostaje w pełni zabezpieczona.

W zakresie przesyłania zamówień system mobiz umożliwia trzy sposoby komunikacji:
FAX – odbiorca otrzymuje zamówienia drogą faksową.
E-MAIL – zamówienia wysyłane są pocztą elektroniczną na ustalony adres e-mail odbiorcy.
EDI (pełna integracja) – zamówienia w uzgodnionym formacie wysyłane są bezpośrednio do systemu magazynowo-sprzedażowego odbiorcy/dystrybutora.

EDI jest rozwiązaniem najbardziej zaawansowanym i wymaga spełnienia przez system ERP odbiorcy określonych wymagań technicznych związanych z importem i eksportem dokumentów.

3. Czy kadra zarządzająca ma możliwość monitorowania działań handlowców?

Wykorzystanie mapy cyfrowej pozwala nie tylko na monitoring floty, ale też na wykorzystanie możliwości geomarketingu. System informuje użytkownika o rozmieszczeniu punktów sprzedaży na mapie obrazując jednocześnie potencjał sprzedażowy w postaci wykresu oraz tzw. „białe plamy” w obszarze sprzedaży.

4. Czy system umożliwia prowadzenie działań marketingowych?

W celu zwiększenia kontroli nad polityką marketingową powstał moduł „Ankiety i Promocje”. Dzięki temu możliwe jest dostosowywanie promocji do poszczególnych kanałów sprzedaży, uwzględniając indywidualne warunki handlowe każdego z kontrahentów. Elastyczność modułu pozwala na definiowanie różnorodnych ankiet i raportów towarowych, badających potrzeby rynku oraz podsumowujących stan bieżących działań.

5. Czy przetwarzane dane są bezpieczne?

Centra przetwarzani a danych bazują na serwerach i urządzeniach renomowanych firm światowych (Dell, HP). Balansowanie obciążenia serwerów zapewnia stabilność i szybkość pracy systemu mobiz oraz jego niezawodność. W zakresie magazynowania i zabezpieczania danych wykorzystywane są najnowsze technologie. Dane na bieżąco replikowane są pomiędzy dwiema lokalizacjami, co daje gwarancję nieprzerwanej komunikacji, przetwarzania i magazynowania danych.

7. Czy mamy ograniczenie w indeksie producenta jeśli chodzi o ilość znaków?

Tak - jesteśmy natomiast gotowi zmienić długość w/w pola dla konkretnego Klienta

8. Struktura plików którymi się wymieniamy i w jaki sposób? Web-serwis czy pliki co preferujemy?

Standardowo posługujemy się kanałem FTP + tunel VPN z wykorzystaniem oprogramowania Connector Infinite (lub AS2), SFTP, AS2, SOAP.
Web-serwis REST-owe są jak najbardziej możliwe.

9. Jakimi plikami następuje wymiana ?

Klient, towar, dostawcy, stany magazynowe itd.
Wszystkie komunikaty wejścia - wyjścia są w formacie xml z podstawowymi danymi które są w specyfikacji.
Jeśli wybrany moduł lub wybrana funkcja jest bardziej rozbudowana to po naszej stronie zostaną dodane pola w celu jej obsłużenia.
Jest możliwość stworzenia całkiem oddzielnego pliku dostosowując się do wymagań w strukturach xml. Innym rozwiązaniem może być stworzenie innych plików do wymiany danych np.: tekstowych (txt, csv).
Mogą istnieć odstępstwa od tych założeń (czyli wymiana plikowa) na rzecz innego szybszego rozwiązania. Przykładem takiego komunikatu mogą być „stany magazynowe".

10. Podstawowe wymagania odnośnie modułów sprzedaż, magazyny (ewentualnie innych modułów) jakie musi posiadać system ERP ?

System ERP powinien mieć w bazie informację które są następnie generowane do pliku lub z plików xml "czytane". Warunkiem brzegowym jest fakt funkcjonalności importu i exportu pliku w ustalonym formacie.

11. Jakieś dodatkowe uwagi/informacje które przy implementacji interfejsu należy wziąć pod uwagę.

Istnieją rozwiązania, funkcje, które nie są opisane w plikach a faktycznie system ERP obsługuje i jest ważną częścią każdej firmy.
Przykład:
Promocje dla klientów - integracja (prawidłowe prezentowanie).
Nie ma opisanego modułu windykacji - pobieranie należności - można się zintegrować o limity kredytowe, wysyłanie do nich pobranych spłat przez PH.

12. Jak wygląda sprawa firmy oddziału ? Czy w ramach danej instalacji obsługujecie wielo-firmowość i/lub wielo-oddziałowość ?

Chodzi o możliwość działania w ramach jednej instancji danych ale każdy oddział / firma może mieć swoich pracowników/oferty/magazyny/odbiorców.

Przykładowy widok firmy:
FIRMA A
+ Region 1
- filia 1 / Dostawca 1
- filia 2 / Dostawca 2
+ Region 2
- filia 3 / Dostawca 3

Każdy Dostawca może mieć inną ofertę (liczbę towarów, ceny towarów).
Handlowiec może być tylko w obrębie jednego Regionu ale może mieć kilku dostawców.
Dostawca to jeden oddział regionalny (a w nim klika magazynów sprzedażowych, np., nabiał, mrożonki, chemia, meble).

Może być klient, który każdy kraj (oddział) ma jako oddzielną firmę a może zarządzać i nimi administrować. Integracja jest przeprowadzona z każdym krajem ponieważ nie mają jednego globalnego systemu ERP.
Kartoteka klientów i kartoteka towarów centralna w obrębie jednej firmy.

13. Co zrobić kiedy odchodzi z firmy PH a jego historię ma przejąć nowy PH ?

Aby nowy PH przejął bazę klientów poprzenika bez dodatkowych przypisań, należy dezaktywować identyfikator utworzony do konta PH który odchodzi z firmy, następnie utworzyć nowy identyfikator. Aby zmienić nazwę konta na nowego PH, zmianę zlecamy do operatorów po stronie INFINITE.

14. W podglądzie tras w dniu bieżącym nie widać realizacji wizyt u klientów.

PH od rozpoczęcia dnia nie wykonał synchronizacji, sprawdź raport synchronizacje kiedy ostatni raz synchronizował się PH.

16. Nie docierają zamówienia do wskazanego przez PH dostawcy.

Sprawdź czy w danych dostawcy jest wprowadzony poprawny adres email do przesyłki zamówień. W zależności od konfiguracji skrzynek pocztowych zamówienie może zostać przeniesione do spamu, należy zmienić konfiguracje skrzynki u dostawcy.

17. Brak widoczności zamówień wykonywanych przez PH w aplikacji administracyjnej, zamówienia nie docierają do dostawcy

Sprawdź na urządzeniu PH czy podczas finalizacji zamówienia nie wybiera opcji „zapisz i nie wysyłaj”. W historii zamówień na urządzeniu takie zamówienia są oznaczone statusem „Lokalne”. PH na urządzeniu musi zmienić status zamówienia używając opcji „odznacz do wysłania” z menu kontekstowego (dłuższe przytrzymanie na zamówieniu). Po wykonaniu synchronizacji zamówienia będą widoczne w Panelu Administracyjnym i zostaną przesłane do dostawców.
Zamówienia są przyjmowane z max 31 dni wstecz. Starsze zamówienia nie będą przyjęte.

18. Jakie kroki podjąć w przypadku problemów z aplikacją ?

Jeśli masz jakiś problem z aplikacją możesz wysłać dane diagnostyczne do serwisu Infinite Mobiz IT w celu diagnozy i usunięcia błędu w aplikacji. W celu wykonania operacji diagnostycznej musisz być na Ekranie Głównym aplikacji (na ekranie powinny znajdować się tylko niebieskie kafelki), następnie naciśnij „Menu” (na urządzeniu) i naciśnij „Wyślij dane diagnostyczne”.

 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł
 

Zaloguj