Pełne informacje o produkcie w jednym miejscu

e-Katalog

Informacje ogólne

Czym jest e-Katalog?

Infinite e-Katalog oznacza jedno źródło danych o produkcie w relacji kupujący-dostawca. Zamiast ręcznie wymieniać informacje o aktualizacjach produktu z każdym partnerem biznesowym, dostawcy mogą z łatwością aktualizować istniejące dane za pośrednictwem portalu e-Katalog, dzięki czemu wszyscy kupujący są natychmiast informowani o tych zmianach. Infinite e-Katalog gwarantuje aktualność i standaryzację danych podstawowych dla obu stron.

Dla dostawcy (producenta)

  • redukcja braków na półkach
  • dużo szybsze wprowadzanie produktów na rynek
  • redukcja czasu związanego z przekazywaniem klientom informacji o towarach
  • możliwość automatycznej transmisji danych do ekatalogu
  • eliminacja błędów w opisie towarów

Dla dostawcy (producenta)

Dla odbiorcy (subskrybenta)

  • zmniejszenie zapasów
  • redukcja braków na półkach
  • możliwość szybszego wprowadzania nowości
  • brak potrzeby ręcznego wprowadzania danych o nowych towarach i ich aktualizacji
  • wyeliminowanie błędów na fakturach związanych z opisami towarów

Dla odbiorcy (subskrybenta)