Skuteczne wsparcie sprzedaży

Platforma B2B Infinite SFA

Wysokiej jakości platforma sprzedażowa

Czym jest Infinite SFA?

Skuteczne wsparcie kluczowych procesów biznesowych realizowanych przez rozproszone zespoły handlowe.

Sprawdzone rozwiązanie stworzone na bazie wieloletnich doświadczeń wiodących firm dystrybucyjnych i producenckich.

Elastyczna architektura umożliwiająca dostosowanie zakresu funkcjonalnego aplikacji do modelu biznesowego Twojej firmy.

Ewolucyjne narzędzie stale rozwijane przez zespół doświadczonych specjalistów

Korzyści

Nasze rozwiązania zapewniają wyjątkowy zakres korzyści

Dla firmy

 • wzrost sprzedaży dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału zespołu handlowego
 • poprawa efektywności pracy działu sprzedaży dzięki automatyzacji procesów biznesowych
 • standaryzacja struktury i modelu biznesowego zespołu sprzedaży
 • sprawne zarządzanie długo i krótko okresowymi celami handlowymi
 • szybki dostęp do usystematyzowanej i aktualnej wiedzy o rynku oraz konkurencji
 • wyższa jakość decyzji biznesowych opartych na wiarygodnych danych

Dla managerów

 • bieżąca kompleksowa kontrola działań podległych pracowników
 • rzetelna ocena efektywności pracy oparta na wskaźnikach KPI
 • możliwość szybkiego reagowania na niepożądane działania pracowników
 • bieżąca kontrola realizacji otrzymanych celów biznesowych
 • znajomość aktualnej sytuacji na obsługiwanym obszarze rynku

Dla pracowników mobilnych

 • oszczędność prywatnego czasu dzięki raportowaniu na bieżąco w trakcie dnia pracy
 • ograniczenie pracy ręcznej dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności
 • komfort pracy dzięki dostępowi do niezbędnych materiałów i informacji w jednej aplikacji
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy dzięki narzędziom optymalizacji jej planowania
 • systemowe wsparcie w realizacji działaniach sprzedażowych (multimedialne materiały marketingowe, aktualne promocje, monitoring celów, historia współpracy) eliminacja zbędnej „papierologii”
Klienci

Z Infinite SFA korzystają:

Producenci

których zespoły handlowców terenowych odpowiadają za rozwój rynku, budowanie marki, sprzedaż własnych wyrobów, realizację działań promocyjnych, rozwój dystrybucji numerycznej czy monitoring standardów ekspozycyjnych w kanale tradycyjnym jak i nowoczesnym.

Dystrybutorzy

których przedstawiciele handlowi odpowiedzialni są za generowanie zamówień z rynku lub bezpośrednią sprzedaż towarów do odbiorców, monitorowanie i windykację należności, obsługę reklamacji, pozyskiwanie nowych klientów i realizację warunków umów handlowych czy programów lojalnościowych.

Usługodawcy

których doradcy czy konsultanci odwiedzający klientów w terenie odpowiedzialni są za utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, badanie ich potrzeb i potencjału, profesjonalną prezentację oferty firmy, czy zamykanie sprzedaży obejmujące podpisywanie elektroniczne umów na miejscu u klienta.

Inne podmioty

dysponujące pracownikami pracującymi w terenie, takimi jak ankieterzy, merchandiserzy, doradcy techniczni, serwisanci, odpowiedzialni za wykonanie i raportowanie realizowanych działań.

 • Sprawdź jak wdrożyliśmy system SFA w Fackelmann Polska

  Zobacz video

Przelewy online

Przelewy24 dostępne dla użytkowników Infinite SFA

Nasze transakcje realizowane są w bezpieczny sposób, za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24. Korzystanie z serwisu Przelewy24 pozwala na przeprowadzanie transakcji na wszystkich urządzeniach i przy użyciu wielu metod płatności.

Funkcjonalności

Funkcjonalności systemu SFA

Zarządzanie użytkownikami i strukturą rozproszonego działu sprzedaży

 • Konfiguracja hierarchicznej struktury działu sprzedaży
 • Podział terytorialny handlowców
 • System ról i uprawnień użytkowników
 • Obsługa kartoteki pracowników zgodna z RODO

Zarządzanie kartoteką kontrahentów

 • Obsługa procesu pozyskiwania nowych klientów potencjalnych
 • Elastyczna kartoteka klienta z opcją dodatkowych atrybutów
 • Narzędzia do kategoryzacji i segmentacji klientów
 • Prezentacja geograficznego rozkładu klientów na mapie

Zarządzanie asortymentem i ofertą

 • Obsługa rozbudowanych kart produktowych z multimediami
 • Definiowanie ofert i indywidualnych cenników
 • Obsługa listingów asortymentowych
 • Oznaczanie asortymentów dodatkowymi atrybutami, np. nowość, wyprzedaż, kolekcja, itp.

Planowanie i optymalizacja planów pracy

 • Planowanie pracy w oparciu o wbudowany kalendarz pracy
 • Automaty planowania tras na podstawie cykli odwiedzin
 • Obsługa nieobecności i zastępstw
 • Integracja z zewnętrznymi kalendarzami urządzenia dla kompletnego obrazu wykorzystania własnego czasu

Pomiar efektywności i jakości pracy

 • Monitoring pracy za pomocą kilkudziesięciu wskaźników KPI
 • Rejestracja planowanych i rzeczywistych czasów realizacji zadań
 • Elastyczna konfiguracja zakresu czynności umożliwiająca odzwierciedlenie firmowych standardów pracy z klientem
 • Obsługa statusów i algorytmów skuteczności wykonywanych zadań

Monitoring realizacji targetów

 • Kreator celów handlowych na obrót, marżę, poziom należności, itd.
 • Obsługa celów indywidualnych i zbiorczych
 • Bieżący pomiar realizacji celów i sygnalizowanie prognozowanego poziomu ich realizacji
 • Wyliczanie realizacji celów na podstawie danych z zewnętrznych źródeł

Monitoring tras i wizytowania klientów z użyciem GPS

 • Możliwość śledzenia tras przejazdu handlowców podczas dnia pracy
 • Weryfikacja rejestracji zadań (np. wizyt) w odpowiednich lokalizacjach (u klienta)
 • Geolokalizacja klientów
 • Analiza rozkładu przypisania klientów do handlowców na mapie

Mobilne repozytorium plików i dokumentów

 • Centralnie sterowane dokumentami, materiałami marketingowymi, multimediami udostępnianych handlowcom na urządzenia mobilne
 • Opcja dystrybucji wybranych materiałów do klientów
 • Użycie plików z repozytorium w realizowanych czynnościach, np. przy podpisywaniu umów

Wsparcie procesów sprzedażowych

 • Obsługa różnych polityk cenowo-rabatowych
 • Atrakcyjne formy prezentacji oferty (lista, galeria, katalog)
 • Rozbudowana obsługa tworzenia zamówień (preselling)
 • Podstawowa obsługa sprzedaży bezpośredniej (vanselling)

Obsługa zwrotów i zgłoszeń reklamacyjnych od klientów

 • Przyjmowanie zgłoszeń zwrotów i wymian od klientów
 • Walidacja zwracanych towarów z historią zakupów klienta
 • Rejestracja drobnych wymian na miejscu
 • Obsługa statusów zgłoszeń reklamacyjnych

Obieg wniosków

 • Rejestracja dowolnych wniosków od klienta (np. o warunki handlowe)
 • Obieg wniosków według zdefiniowanych warunków akceptacji
 • Mechanizmy wysyłki zaakceptowanych wniosków za pomocą e-mail
 • Przegląd statusów wniosków na urządzeniu mobilnym handlowca

Obsługa mobilnych magazynków

 • Obsługa przyjęć i wydań z mobilnych magazynków handlowców
 • Konfiguracja wielu typów magazynków
 • Przegląd stanów magazynowych na magazynkach
 • Połączenie magazynków z innymi funkcjami (wydania gratisów, promocje, sprzedaż bezpośrednia)

Ewidencja kosztów

 • Rejestracja wydatków pracownika związanych z pracą
 • Elastyczne tworzenie grup i typów kosztów
 • Monitorowanie przebiegu auta służbowego
 • Wnioskowanie o pokrycie kosztów marketingowych dla klienta

Wsparcie CRM

 • Obsługa tematycznych powiadomień i alertów
 • Rejestracja notatek i przypomnień dot. klienta
 • Wymiana wiadomości z załącznikami między użytkownikami
 • Przegląd historii współpracy z klientem

Raporty i analizy

 • Wbudowane w aplikacje przeglądy danych i raporty
 • Eksporty danych do XLS, HTML
 • Dystrybucja predefiniowanych zestawień na e-mail do zdefiniowanych grup adresatów
 • Interaktywne pulpity analityczne (w budowie)

Ustawienia

 • Kilkaset parametrów konfigurujących działanie aplikacji
 • System ról i rang użytkowników
 • Możliwość ustawień własnych dostosowujących aplikacje do indywidualnych preferencji
 • Definiowanie wybranych słowników

Bezpieczeństwo systemu i danych

 • Autoryzowany dostęp do aplikacji
 • Zabezpieczenie dodatkowym kodem PIN aplikacji mobilnej
 • Szyfrowanie synchronizacji danych i bazy danych na urządzeniu mobilnym
 • Lokalizacja centralnej bazy danych w certyfikowanym Data Center Infinite

  Masz jakieś pytania?
  Skontaktuj się z nami!