Projekt współfinansowany ze środków unijnych

Fundusze unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje

Działanie 1.2 Badania celowe

 

Tytuł Projektu: „System do procesowania i digitalizacji dokumentów przychodzących”
Wartość Projektu: 3 215 445, 16 PLN
Wartość dofinansowania: 1 845 317, 08 PLN
Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu, który pozwoli na zwiększenie portfolio Beneficjenta, zapewnienie współpracy z MŚP oraz zwiększenie atrakcyjności regionu.
Planowane efekty: Efektem końcowym będzie w pełni funkcjonalne oraz skuteczne oprogramowanie umożliwiające procesowanie i digitalizowanie dokumentów przychodzących.