Zarządzanie obiegiem dokumentów

Workflow

Informacje ogólne

Czym jest Workflow?

Oferty, kontrakty, protokoły, raporty, oświadczenia… Praca bardzo często wiąże się z przekazywaniem dokumentów biznesowych od jednego pracownika do drugiego. Radzenie sobie z tymi dokumentami jest czymś, czego nie można uniknąć – bez względu na to, czy jesteś MŚP czy dużą korporacją, ale możesz zrobić to, aby dokument był szybszy i bardziej niezawodny.

Infinite Workflow zarządza obiegiem zadań związanych z dokumentami w ramach całej organizacji. Umożliwia przypisywanie zadań do użytkowników lub grup (np. przeglądanie dokumentów) i systematyczne monitorowanie postępów dzięki wbudowanemu systemowi powiadomień. W ten sposób wszystkie dane i dokumenty są przekazywane między użytkownikami w odpowiednim czasie, zgodnie z procedurami określonymi przez firmę. Dzięki najnowszym standardom bezpieczeństwa i nowatorskiemu mechanizmowi ról możliwe jest precyzyjne określenie dostępności treści i uprawnień poszczególnych użytkowników.

Workflow Korzyści

Usprawnij przepływ dokumentów w Twojej organizacji

Przyspieszenie

Przyspieszenie procesu rozliczeń finansowych do kilku godzin

Kontrola terminów

Kontrola terminów wystawiania faktur przychodowych i terminów płatności

Poprawa jakości

Poprawa jakości wykonywanych zadań, efektywności pracowników i posiadanych zasobów

Usprawnienie

Usprawnienie procesu zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniami w rozproszonych lokalizacjach

Kontrola terminów

Bieżąca kontrola terminów wykonania zamówień, dostaw itp. – powiadamianie i monitorowanie opóźnień

Kontrola procesów

Kontrola procesów decyzyjnych i personelu – kto i kiedy wykonał daną operację

Identyfikacja

Identyfikacja i usuwanie tzw. „wąskich gardeł”

    Masz jakieś pytania?
    Skontaktuj się z nami!