system zarządzania magazynem

INFINITE WMS to nowoczesne narzędzie dla spółek dystrybucyjnych współpracujące z dowolnym systemem ERP. Program może obsługiwać firmy o zróżnicowanej wielkości i skali prowadzonej działalności z dowolną ilością oddziałów i magazynów. 

System wspomaga zarządzanie magazynem - uławia obsługę procesów magazynowych, w tym kontrolę płynności pracy magazynów. W systemie WMS towar przyjmowany jest do magazynu na podstawie przesłanego na skaner elektronicznego dokumentu zamówienia. Pracownik, skanując przyjmowany towar, jednocześnie potwierdza jego fizyczne przyjęcie. Za pomocą algorytmów i zdefiniowanych ścieżek kompletacji system optymalizuje proces wydania towaru do klienta. Praca magazyniera składającego zamówienie jest efektywniejsza dzięki automatycznemu wyznaczeniu optymalnej trasy w zależności od parametrów kompletowanych towarów. Poprzez odzwierciedlenie każdego fizycznego ruchu towaru w zarządzanym magazynie, WMS tworzy historię operacji pozwalającą śledzić przemieszczanie się zapasów wewnątrz magazynu z dokładnością do miejsca składowania danego towaru. Wykorzystanie skanerowej kontroli pozytywnie wpływa na zgodność zewidencjonowanych stanów magazynowych z rzeczywistymi oraz ułatwia ewentualne wyjaśnienia braków podczas inwentaryzacji. 

Infinite jako członek Grupy Roboczej ECR ds. EDI korzysta z najnowszych możliwości integracji B2B i technologii przesyłania danych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Zaloguj