Zastosowanie 

 

Korzyści 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie Systemu
W ramach usługi „maintenance” zapewnione jest usuwanie awarii aplikacji zgodnie z ustalonymi parametrami SLA oraz prawo do aktualizacji systemu do nowych wersji w zakresie posiadanych licencji. 
Outsourcing
W ramach usługi „outsourcing” systemu udostępniana jest kompletna infrastruktura niezbędna do prawidłowego działania rozwiązania oraz administrowanie nią przez Infinite, a także hosting aplikacji centralnej.
Help Desk
W ramach usługi Help Desk świadczona jest asysta telefoniczna dla użytkowników systemu umożliwiająca zgłaszanie problemów w obsłudze lub działaniu systemu.
 
Integracja
W ramach usług integracyjnych mogą być realizowane dodatkowe prace zapewniające elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemem Infinite SFA a innymi zewnętrznymi systemami klientów.
 

Zaloguj