Zaloguj
Zapytaj o więcej

e-Podpisywanie dokumentów

System umożliwia przedsiębiorcy elektroniczne podpisywanie, dowolnych dokumentów w tym umów. Podpis składany jest zgodnie z prawem za pośrednictwem platformy WWW lub urządzenia mobilnego (tablet).

Komfort

Przyspiesza proces podpisania umowy i zwiększa efektywność pracowników.

Bezpieczeństwo

Po zatwierdzeniu podpisu nie można zmienić ani dokumentu, ani podpisu.

Zgodność z prawem

Podpisu nie można skopiować, w każdym wymaganym miejscu podpis należy złożyć oddzielnie.

Ekologia

Dzięki e-Podpisywaniu dokumentów obniża się ilości drukowanego papieru.

e-Podpisywanie dokumentów

System umożliwia przedsiębiorcy elektroniczne podpisywanie, dowolnych dokumentów w tym umów. Podpis składany jest zgodnie z prawem za pośrednictwem platformy WWW lub urządzenia mobilnego (tablet).

Wszystko w jednym miejscu

Umowy: sprzedażowe, zakupowe, zlecenia, NDA i inne, protokoły przekazania wnioski inwestycyjne, dokumenty HR: wnioski urlopowe, umowy o pracę, delegacje, bilanse, rachunki zysków i strat, raporty, zestawienia i wiele innych dokumentów.

SIGNATUS Electronic Signature

e-Podpisywanie oparte jest na oprogramowaniu Signatus, które jest w pełni kompatybilne Samsung KNOX co gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie militarnym. Rozwiązanie SIGNATUS wykorzystuje branżowe standardy (PAdES) zgodnie z prawodawstwem USA i UE (rozporządzenie EIDAS nr 910/2014 UE, UETA i Ustawa E-SIGN z 30 czerwca 2000 r.). Dane dynamiczne rejestrowane wraz z odręcznymi podpisami są zgodne ze standardem branżowym dotyczącym formatów biometrycznych (ISO / IEC 19794-7).

Bez potrzeby drukowania

Zgodnie z prawem niektóre rodzaje umów wymagają podpisu odręcznego, ale nadal nie ma potrzeby ich drukowania. Mogą być sygnowane na urządzeniu mobilnym z warstwą biometryczną, na którym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie.

SPRAWDŹ

Bezpiecznie i szybko

Zapisywany jest nie tylko obraz, ale również dane biometryczne składanego podpisu: czas, współrzędne i siła nacisku pióra. Dodatkowo dokument i podpis zabezpieczony jest certyfikatem cyfrowym. Podpis jest nieważny, jeśli dokument zostanie zmieniony, nie można go też skopiować, gdyż w każdym wymaganym miejscu podpis należy złożyć oddzielnie.

SPRAWDŹ

WAŻNE!

Po zatwierdzeniu podpisu nie można zmienić ani dokumentu, ani podpisu – dzięki temu są one trwale chronione.

Dokument można następnie zapisać, wydrukować lub wysłać w wersji cyfrowej.

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Właściciele firm

Działy sprzedaży

Przedstawiciele handlowi

Działy finansowe

Członkowie rad nadzorczych

Każdy, kto akceptuje różne dokumenty

Obsługa klienta

 • Pracownik w systemie CRM parametryzuje i generuje dokument dla Klienta w PDF.
 • Pracownik otwiera automatycznie przesłany na tabalet dokument prezentuje klientowi na tablecie i podpisuje.
 • Klient zapoznaje się z kontraktem, zaznacza zgody i ew. uzupełnia wymagane pola.
 • Podpisuje dokument na tablecie.
 • Strony otrzymują podpisany dokument na e-mail lub dostępny jest w e-Archiwum.

Wypożyczalnia aut

 • W aucie jest kod QR z danymi, który należy zeskanować.
 • Dane są zaczytywane do formularza protokołu przekazania.
 • Wypożyczający wpisuje swoje dane i podpisuje gotowy protokół odbioru na urządzeniu mobilnym.
 • Podpisany dokument jest wysyłany na skrzynkę e-mail lub do e-Archiwum.
 • Kiedy auto jest oddawane, kod QR ponownie jest skanowany a przedstawiciel weryfikuje czy wszystko się zgadza.

Sprzedaż door to door

 • W czasie umówionego spotkania przedstawiciel firmy prezentuje ofertę i warunki umowy.
 • Obydwie strony podpisują gotową umowę.
 • Podpisany, dokument trafia na podany adres e-mail lub do e-archiwum.

Dział HR

 • Pracownik działu HR przygotowuje umowę oraz niezbędne załączniki do umowy o pracę.
 • Zatrudniana osoba zapoznaje się z dokumentami i podpisuje je na tablecie.
 • Podpisana przez obie strony umowa wraz z załącznikami trafia do e-archiwum oraz na podany adres e-mail.

Dlaczego to dobre rozwiązanie?

 • Przyśpiesza proces podpisywania umowy
 • Znacząco obniża się ilosć drukowanego papieru
 • Obniża koszty logistyki i archiwizacji dokumentów
 • Może być zintegrowane z Twoimi systemami, co usprawnia obieg dokumentów w firmie. Łatwiej je odszukać, nic nie ginie!
 • Zwiększa się efektywność pracowników
 

Infinite Sp. z o.o.

Centrala firmy: 

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin
tel: 81 745 17 50

Biuro Handlowe:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

e-mail: info@infinite.pl

   
  KRS: 0000016222 NIP: 946-18-94-773 REGON: 430801543 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł 
Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł