Aktualności

Policja stawia na nowe technologie – podpis elektroniczny w kryminalistyce

Po raz pierwszy na skalę krajową policja wykorzystując nową technologię może wydawać niepodważalne opinie nt. wiarygodności podpisów biometrycznych. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest absolutną innowacją dla badań kryminalistycznych. Opinie w zakresie podpisu biometrycznego stają się kategoryczne. Policja na podstawie cech biometrycznych podpisu może ustalić, czy został sfałszowany.

Zapis cech biometrycznych zawartych w aplikacji jest niemożliwy do naśladowania. Każdy podpis dzięki zastosowaniu nowej technologii jest unikalny, przez co wyniki są wiarygodne

– mówi komisarz Anna Przewor, Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Wieloletnie badania dowiodły, iż firmy i instytucje korzystające z podpisu elektronicznego zawierającego cechy biometryczne mają gwarancję jego bezpieczeństwa. – Wciąż obserwujemy wśród wielu firm stosowanie podpisów bez warstwy biometrycznej, co jest wysoce ryzykowne. Zdecydowanie rekomendujemy rozwiązanie bezpieczniejsze.

– dodaje Anna Przewor

Czym jest podpis biometryczny?

Podpis biometryczny jest odręcznie nakreślonym podpisem złożonym na dedykowanym do tego urządzeniu, na tablecie. Natomiast długopis zastępuje rysik. Nakreślony w ten sposób podpis składa się z punktów zapisywanych w maksymalnie krótkich odstępach czasowych. Czas mierzony jest w mili sekundach. Każdemu punktowi przyporządkowany jest czas w którym zostało zapisane, nacisk oraz współrzędne x, y, które umożliwiają ich weryfikację. Nie ma możliwości podrobienia takiego podpisu

– mówi Anna Przewor

Podpis elektroniczny – nowe technologie nie tylko dla biznesu

Jak widać na przykładzie policji podpis elektroniczny może być wykorzystywany nie tylko w biznesie lecz również badaniach mogących rozwiązać wiele spraw natury kryminalnej. Ma ogromne możliwości weryfikacji.

Cyfryzacja niewątpliwie nabrała tempa, obserwujemy to również wśród jednostek administracji publicznej. Podpis elektroniczny daje nam niezliczone możliwości, pozwala zaoszczędzić czas, podpisać dokumenty z dowolnego miejsca na świecie. W dobie panującej pandemii szczególnie się sprawdza, gdyż umożliwia pracę zdalną i błyskawiczną realizację założonych zadań. Co najistotniejsze należy pamiętać o wyborze tego najbezpieczniejszego.

– stwierdza Mariusz Sławek Wiceprezes Zarządu Infinite IT Solutions, jednego z liderów branży paperless.

Opinie w zakresie wiarygodności podpisów biometrycznych są obecnie wydawane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji lecz wkrótce będą wydawane w laboratoriach policyjnych w całej Polsce. Za dostawę oprogramowania do podpisywania elektronicznego odpowiada Infinite IT Solutions, dostawca nowych technologii i systemów IT dla biznesu.