Aktualności

Przyszłość digitalizacji dokumentów już jest! Przełomowa konferencja na Politechnice Lubelskiej

7 marca 2024 roku w murach Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „System do procesowania i digitalizacji dokumentów przychodzących”. Wydarzenie zgromadziło ponad 60 uczestników, stając się platformą wymiany myśli między naukowcami i ekspertami z branży informatycznej.

Głównym tematem konferencji była prezentacja aplikacji opracowanej przez Infinite we współpracy z Politechniką Lubelską. Aplikacja ta stanowi skok naprzód w dziedzinie digitalizacji dokumentów, oferując nie tylko ich cyfrową konwersję, ale także efektywną organizację i przechowywanie w chmurze.

Nowa era w zarządzaniu dokumentacją

Sekretem aplikacji jest zastosowanie zaawansowanych algorytmów OCR (Optical Character Recognition) oraz technologii sztucznej inteligencji. Dzięki temu możliwe jest nie tylko automatyczne rozpoznawanie tekstu z dokumentów, ale również jego edycja i korekta. Aplikacja Infinite potrafi również poprawić jakość zdjęć dokumentów wykonanych na urządzeniach mobilnych, co czyni ją idealnym narzędziem dla osób pracujących zdalnie.

Rozpoznawanie pisma odręcznego
– wyzwanie podjęte

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów prezentowanej technologii jest jej zdolność do rozpoznawania blokowego pisma odręcznego. Zespół badaczy z Politechniki Lubelskiej opracował algorytmy oparte na sieciach neuronowych, które potrafią z dużą dokładnością odczytywać pismo ręczne.

Praktyczne zastosowania i przyszłość technologii

Podczas konferencji zaprezentowano liczne przykłady praktycznego wykorzystania aplikacji Infinite. Szczególną uwagę zwrócono na jej zastosowanie w administracji publicznej i sektorze usług, gdzie konieczne jest szybkie i sprawne przetwarzanie dużej ilości dokumentów.

Aplikacja może być wykorzystywana m.in. do:

  • automatyzacji obsługi mandatów
  • odczytywania danych z ręcznie wypełnionych formularzy
  • digitalizacji akt osobowych
  • archiwizowania dokumentów

Konferencja na Politechnice Lubelskiej pokazała, że łączenie sił między sektorem akademickim a biznesem może przynieść imponujące rezultaty. Opracowana przez Infinite aplikacja otwiera nowe możliwości w dziedzinie digitalizacji dokumentów i zapowiada przyszłość, w której praca biurowa stanie się bardziej wydajna i zautomatyzowana.

Politechnika Lubelska i Infinite – liderzy innowacji

Konferencja „System do procesowania i digitalizacji dokumentów przychodzących” była znakomitym przykładem tego, jak ważne są ciągła innowacja i adaptacja do zmieniających się realiów. Politechnika Lubelska i Infinite udowodniły, że są liderami w dziedzinie digitalizacji dokumentów i aktywnie kształtują przyszłość tej technologii.