automatyczna wymiana danych
Baza wiedzy

Automatyczny sposób wymiany dokumentów

Proces łańcucha dostaw jest obciążony różnorodnymi dokumentami wymienianymi między partnerami handlowymi. Elektroniczna wymiana i przetwarzanie dokumentów, usprawnia dostarczanie faktur a forma dokumentów eliminuje błędy popełniane podczas ręcznego wprowadzania danych.

Firmy szukają standardowych metod transakcyjnych – takich jak elektroniczna wymiana danych (EDI) do przesyłania danych między partnerami biznesowymi. Mechanizmy te stosowane są przede wszystkim w relacjach handlowych (dokumenty zamówień, faktury elektroniczne), gdzie ilość dokumentów jest zwykle najwyższa.

Infinite IT Solutions jest powszechnie znaną firmą integrującą systemy i liderem wdrożeń rozwiązań EDI w Europie i na Bliskim Wschodzie. Infinite EDI został z powodzeniem wdrożony w największych sieciach handlowych u dostawców w Europie i krajach Zatoki Perskiej, aby zautomatyzować proces przetwarzania dokumentów.

Infinite EDI obsługuje kilka sposobów integracji – głównie opartych na protokołach API w czasie rzeczywistym, ale także innych metod, w tym AS2 lub P2P. Prowadzi to do ciągłego przepływu komunikatów, a dzięki wbudowanemu algorytmowi sprawdzania poprawności, eliminuje błędy podczas przetwarzania (import elektroniczny, sprawdzanie poprawności).

Korzyści z elektronicznego łańcucha dostaw

Poprzez wdrożenie Infinite EDI Suite, partnerzy biznesowi osiągnęli korzyści w zakresie oszczędności kosztów i optymalizacji procesów. Najważniejsze z nich to:

  • eliminacja ręcznego wpisywania tych samych danych poprzez automatyczne ładowanie wiadomości (importowanie) do systemu komputerowego odbiorcy
  • ograniczenie liczby błędów w dokumentach, które są sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym, nawet przed ich dostarczeniem do odbiorcy
  • zwiększenie szybkości dostarczania dokumentów do odbiorcy
  • ujednolicenie formatu danych, dzięki komunikatom EDI są one zrozumiałe dla wszystkich stron zaangażowanych w wymianę danych i nie wymagają dostosowania systemów do warunków określonych przez poszczególnych kontrahentów
  • szybsza komunikacja z partnerami biznesowymi, bez względu na ich położenie geograficzne i strefę czasową
  • nie ograniczając się do żadnego konkretnego systemu, Infinite EDI obsługuje wszelkie metody integracji, dzięki czemu wdrożenie EDI jest łatwym zadaniem dla partnerów biznesowych

Infinite EDI pozwala znacznie zmniejszyć liczbę operatorów wykonujących zadania związane z odbieraniem i przetwarzaniem dokumentów. Dzięki EDI dostawcy i nabywcy mogą usprawnić proces biznesowy jak również poprawić relacje biznesowe między sobą.