Baza wiedzy

Bezpieczny sposób na zbieranie zgód pacjentów i ich przechowywanie

Szpitale, przychodnie, poradnie i inne placówki opieki zdrowotnej borykają się z problemem zbierania zgód, wypełniania formularzy oraz późniejszego bezpiecznego przechowywania dokumentacji.

Zgodnie z przepisami obowiązującej od maja 2018 roku ustawy o ochronie danych osobowych dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym czy nałogach są traktowane jako tzw. dane wrażliwe a podstawowe zasady RODO nakazują minimalizację danych i ograniczenie czasu ich przechowywania do niezbędnego minimum. Zarządzanie więc dokumentami papierowymi jest uciążliwe i narażone na zagubienie lub zniszczenie. Zarządzający placówkami medycznymi poszukują nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań, aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami i przede wszystkim nie obciążać zbytnio pracowników procedurami związanymi z obsługą dokumentów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom służby zdrowia, powstało rozwiązanie jakim jest e-Podpisywanie, które łączy zarówno nowe technologie jak i nasze przyzwyczajenie do sygnowania dokumentów odręcznie. Nadal podpis składany jest odręcznie tak jak na papierze, ale nie ma potrzeby drukowania. Dokument najpierw zostanie wyświetlony na tablecie a następnie podpisany przy pomocy rysika przypominającego długopis. Sygnowany w ten sposób dokument zostanie zapisany i wysyłany na wskazany adres e-mail oraz do e-Archiwum.

Takie rozwiązanie niesie wiele korzyści, ponieważ wystarczy, że mamy ze sobą tablet i już nie musimy nosić papierowych dokumentów ani też ponownie wprowadzać danych do systemu. Tak złożony podpis jest bardzo bezpieczny, ponieważ liczne zabezpieczenia uniemożliwiają sfałszowanie go. Poza obrazem podpisu, który jest widoczny gołym okiem, urządzenie zapisuje również cechy biometryczne takie jak dynamikę pisania, siłę nacisku oraz współrzędne. To wartości indywidualne dla każdego człowieka, których nie sposób podrobić czy ponownie wykorzystać na innym dokumencie. Wszystkie te parametry są zapisywane i dołączane do dokumentu w postaci metadanych. Żaden z podpisów nie może być skopiowany a na kolejnym dokumencie musi być złożony na nowo.

Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz łatwość wdrożenia tego rozwiązania powodują, że coraz więcej firm i instytucji decyduje się na uruchomienie e-Podpisu na tablecie. Spółka Infinite IT Solutions, jako lider w zakresie rozwiązań elektronicznej wymiany dokumentów, wdrożyła usługę e-Podpisywania w Ministerstwie Zdrowia. Dzięki temu ministrowie, którzy stale spotykają się z dyrektorami podległych im jednostek i podpisują wiele umów, nie muszą już nosić ze sobą opasłych teczek z dokumentami. Wszystkie mogą bezpośrednio pobrać na tablet i w wersji elektronicznej podpisać.

Wdrożenie tego rozwiązania jest niezwykle szybkie. Nawet w ciągu jednego dnia od podpisania umowy można korzystać z tabletów, aby w ten sposób sygnować dokumenty. Jest to możliwe dzięki braku konieczności integracji e-Podpisywania z innymi systemami. Wdrażając e-Podpisywanie dokumenty są przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa tzn.:

  • System szyfruje cechy biometryczne odręcznego podpisu przy użyciu technologii RSA z kluczem prywatnym, bezpiecznie przechowywanym w trybie offline.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa i autentyczności dodatkowe metadane są zapisywane w formacie PDF.
  • Szyfrowanie SSL zapewnienia bezpieczną wymianę danych.
  • Pełna kompatybilność z Samsung KnoxTM gwarantująca bezpieczeństwo na poziomie wojskowym.
  • Brak możliwości skopiowania raz złożonego podpisu.
  • Podpisany dokument nie może być ponownie edytowany.