Artykuły

e-Podpisywanie – przykłady zastosowania

Podpis na urządzeniu mobilnym jest już możliwy od pewnego czasu, ale teraz można zauważyć zwiększone zainteresowanie tematem. Kwestią czasu jest kiedy w większości punktów usługowych będziemy mogli zapoznać się z umową i podpisać ją na tablecie. Na rynku trwają już pierwsze pilotażowe wdrożenia.

W zależności od potrzeb, w ten sposób są obsługiwane różnego rodzaju dokumenty, poza umowami mogą to być formularze, zgody, protokoły, raporty, zestawienia, dokumenty kadrowe i wiele innych.

Jednym z ciekawych przykładów zastosowania może być firma wypożyczająca samochody. Wystarczy dla każdego auta wygenerować kod QR z danymi auta, następie nakleić wewnątrz pojazdu. Kiedy klient wypożycza samochód można zeskanować kod, a niezbędne dane zostaną zaczytane do protokołu przekazania, który podpisywany jest na urządzeniu mobilnym bez konieczności drukowania. Obydwie strony dostają dokument na skrzynkę pocztową lub bezpośrednio do archiwum. Podczas oddawania auta procedura jest powtarzana. Daje to duże oszczędności w drukowaniu papieru oraz skrócenie czasu potrzebnego na formalną obsługę klienta.

Właściciele, prezesi, członkowie rad nadzorczych często muszą sygnować różne dokumenty. Nie rzadko pracują poza biurem, dlatego zdarza się że dokumenty piętrzą się i czekają na decydenta. Będąc w biurze nie zawsze może poświęcić wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z nimi. Posiadając urządzenie mobilne z warstwą biometryczną oraz odpowiedne oprogramowanie można w dowolnym miejscu i czasie zapoznać się z dokumentami oraz je podpisać lub odrzucić.

Każda firma, która chce ograniczyć ilość drukowanego papieru i zwiększyć kontrolę nad przechowywanymi dokumentami powinna rozważyć wdrożenie e-Podpisywania. Rozwiązanie spełnia wymogi stawiane przez przepisy prawa co do podpisu własnoręcznego i jest całkowicie bezpieczne. Z jednej strony mamy do czynienia z nową technologią, zaś z drugiej nadal własnoręcznie podpisujemy dokument, który jest w wersji elektronicznej.