Aktualności

Nowy moduł HCM – elektroniczne wnioski nowym standardem dla HR

Mimo nabierającej tempa digitalizacji procesów biznesowych wciąż w wielu firmach procesy HR realizowane są w mało efektywny i czasochłonny sposób – przez maile, papierowo lub w excelu. Wprowadzając nowy moduł wniosków online znacznie przyśpieszamy pracę działów HR i zmniejszamy prawdopodobieństwo zagubionych dokumentów, lecz to nie wszystko.

Czym jest nowy moduł HCM – wnioski online

Kadry w każdym przedsiębiorstwie wiele czasu poświęcają na obsłużenie jednego wniosku pracowniczego, czy managerskiego, dochodzi do tego sprawdzenie danych, wyjaśnienia telefoniczne, informowanie zainteresowanych stron mailem, a na końcu wpięcie dokumentu do akt. Dzięki nowemu modułowi HCM wszystkie dokumenty mamy pod ręką w jednym miejscu w wersji elektronicznej. Nie marnujemy czasu i energii, a każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma do nich dostęp. System pomaga nie tylko działom HR i managerom, lecz również wszystkim pracownikom.

Funkcjonalności:

 • szeroki wybór wniosków pracowniczych i managerskich
 • odzwierciedlenie obecnych procesów oraz ról w firmie
 • historia wniosków
 • przejrzyste statusy i opisy co w danym kroku należy wykonać
 • możliwość dołączenia zewnętrznych wzorów pism (np. deklaracja ubezpieczeniowa czy druk ZUS)
 • powiadomienia mailowe, eskalacje w przypadku braku reakcji

Dzięki nowym wnioskom procesy stają się przejrzyste, a komunikacja sprawniejsza, każda ze stron zna statusy wniosków, dostaje odpowiednie powiadomienia i wie co zrobić. Unikamy wielu nieporozumień w firmie i oszczędzamy sporo czasu na wymienianiu się informacjami innymi kanałami.

Przyjazny interfejs

Historia wniosku

Korzyści dla firmy i działu HR:

 • oszczędność czasu
 • sprawniejsza komunikacja z pracownikami
 • szybsza finalizacja tematów
 • wszystkie wnioski w jednym miejscu pod ręką
 • brak ryzyka zagubionych dokumentów
 • łatwy dostęp do historii każdego wniosku pracowniczego

Lista przykładowych wniosków managerskich:

 • Wniosek o zatrudnienie – Umowa o pracę
 • Wniosek o zatrudnienie – Umowa zlecenie, Umowa o dzieło
 • Wniosek o podpisanie kontraktu B2B
 • Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
 • Wniosek o nowe stanowisko
 • Wniosek o założenie nowego MPK
 • Wniosek o rozwiązanie kontraktu B2B
 • Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę
 • Wniosek o rozwiązanie umowy zlecenia, umowy o dzieło

Lista przykładowych wniosków pracowniczych kadrowych:

 • Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminami
 • Oświadczenie rodzica
 • Informacja o prowadzonym monitoringu
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Wniosek o dwie półgodzinne przerwy dla karmiących matek
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu
 • Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zmiana danych adresowych
 • Zmiana nazwiska
 • Zmiana numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzeń

Lista przykładowych wniosków pracowniczych płacowych:

 • Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy druk PIT–2
 • Oświadczenie o podwyższeniu progu podatkowego
 • Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu
 • Oświadczenie o rozliczeniu z współmałżonkiem
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach

Lista przykładowych wniosków pracowniczych benefity:

 • Wniosek o benefit sportowy przystąpienie
 • Wniosek o benefit sportowy rezygnacja
 • Wniosek o dodatkowe ubezpieczenia medyczne przystąpienie
 • Wniosek o dodatkowe ubezpieczenia medyczne rezygnacja