1. Communicator
 2. marketplace
 3. Archive
 4. PKI Adapter
 5. eKatalog

EDI - Elektroniczna wymiana dokumentów

Platforma INFINITE EDI communicator służy integracji, automatycznej wymianie elektronicznych dokumentów handlowych (od zamówienia po e-fakturę) oraz synchronizacji danych pomiędzy partnerami biznesowymi. Platforma communicator dostępna jest w dwóch wersjach:
 • INFINITE EDI connector - łączy w sobie rozwiązania tradycyjnego EDI, jak również efektywne rozwiązania wykorzystujące Internet. Platforma wykorzystuje różne standardy komunikatów umożliwiające połączenie z każdym partnerem handlowym, niezależnie od posiadanego systemu EDI, formatu komunikatu czy kanału komunikacyjnego.
 • WEB EDI jest konkurencyjnym, a zarazem tanim rozwiązaniem, w dziedzinie elektronicznej wymiany danych, umożliwiającym małym i średnim przedsiębiorstwom zastosowanie w pełni kompatybilnego z zaawansowanymi systemami partnerów rozwiązania EDI. Platforma WEB EDI umożliwia przetwarzanie dokumentów z wykorzystaniem portalu www. Cała komunikacja z partnerami jest przekierowana za pośrednictwem INFINITE EDI connector, niezależnie od połączenia (VAN, AS2, inne). Nie ma potrzeby instalacji żadnego oprogramowania, zestawiania kanałów komunikacyjnych czy mapowania.

  KORZYŚCI ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DANYCH
 • Szybsze przetwarzanie dokumentów
 • Redukcja błędów związanych z manualnym wprowadzaniem danych
 • Brak zduplikowanych danych
 • Stały dostęp do przesyłanego dokumentu
 • Brak zależności od usług pocztowych
 • Redukcja kosztów transakcyjnych
 • Redukcja kosztów przechowywania dokumentów
 • Eliminacja zagubień przesyłanych dokumentów
 • Zgodność z systemami EDI partnerów handlowych
 • Brak opóźnień w przetwarzaniu zarządzanych dokumentów
 • Wzrost dokładności przesyłek
 • Wzrost satysfakcji klienta poprzez szybszą reakcję
 • Redukcja kosztów personelu
 • Marketplace - wymiana elektronicznych dokumentów

  Rozwiązanie EDInet Marketplace jest konkurencyjnym, a zarazem tanim sposobem umożliwiającym małym i średnim przedsiębiorstwom wymianę dokumentów elektronicznych ze swoimi partnerami biznesowymi. Zastosowanie, w pełni kompatybilnego z zaawansowanymi systemami partnerów, rozwiązania EDInet Marketplace umożliwia tworzenie dokumentów (zamówień, wz, faktury, korekty, potwierdzenia, reklamacji) z wykorzystaniem oferty (formularza) dostępnej na stronie WWW. Nie ma potrzeby instalacji żadnego oprogramowania, zestawiania kanałów komunikacyjnych czy dodatkowego mapowania formatów.

  W ramach rozwiązania EDInet Marketplace dostępne są następujące funkcjonalności:
 • historia zamówień
 • wydruk zamówień
 • śledzenie statusów zarządzanych dokumentów
 • tworzenie dokumentów zamówień on-line
 • sprawdzanie stanów magazynowych
 • powiadomienia e-mail o nowych komunikatach lub zmianie ich statusu
 • wewnętrzny, elektroniczny obieg dokumentów


 • Korzyści
 • automatyzacja procesów i ograniczenie formalności zwiększa przepustowość zakupów i uwalnia oszczędności w formie roboczogodzin
 • skrócenie czasu obsługi zamówień po stronie kupującego jak i zamawiającego
 • zmniejszenie ilości błędów
 • znaczne skrócenie rozliczeń pomiędzy stronami transakcji
 • Archiwum elektroniczne

  Przedsiębiorstwa od wielu lat dążą do eliminacji obiegu papierowego na korzyść elektronicznego, zwłaszcza w kontekście przesyłania e-faktur. Ma to na celu wzrost efektywności, redukcję błędów, poprawę relacji z kontrahentami, a także redukcję dokumentów papierowych i związaną z nimi koniecznością manualnej obsługi.

  Dużymi wyzwaniami dla systemów elektronicznej archiwizacji jest sprostanie prawnym wymogom Unii Europejskiej (Dyrektywy 77/388/EC) odnośnie integralności, autentyczności oraz czytelności faktur elektronicznych.

  Głównym celem systemu archiwizacji jest zmniejszenie możliwości uszkodzenia danych, znaczące ograniczenie kosztów operacyjnych oraz dostępność faktur dla każdego uprawnionego użytkownika.

  Poprzez platformę INFINITE EDI archive proponujemy:
 • Zgodną z wymogami prawnymi archiwizację e-dokumentów
 • Wysoką jakość i wydajność
 • Archiwizację elektroniczną niezależną od systemu operacyjnego
 • Dostęp online
 • Zintegrowany interfejs z systemem finansowo-księgowym
 • Skalowalność - w przypadku wzrostu wolumenu dokumentów
 • Dostęp do archiwum w przypadku kontroli skarbowej
 • Zalety elektronicznego archiwum
 • obniżenie kosztów przechowywania dokumentów
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • proces archiwizacji jest niezależny od systemu operacyjnego
 • gotowość do archiwizacji dodatkowej ilości dokumentów bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych
 • pozytywna ocena interfejsu wydana przez urzędników podczas kontroli skarbowych
 • Zarządzanie fakturami

  INFINITE EDI pki adapter umożliwia wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur (korekt faktur) w formie elektronicznej. Dokumenty mają postać specjalnie sformatowanego pliku PDF, który:
 • przedstawia obraz faktury
 • jest sygnowany podpisem elektronicznym dającym gwarancję autentyczności jej pochodzenia
 • zawiera certyfikat znacznika czasu (gwarantuje integralność treści).


 • Jak działa takie zarządzanie dokumentami?
  Wysyłanie faktur:
 • System ERP wystawcy eksportuje pliki EDI (XML, EDIFACT, IDOC itp.), e-faktury do wskazanej lokalizacji
 • Aplikacja INFINITE EDI connector waliduje strukturę pliku. W przypadku pozytywnej weryfikacji, sygnuje pliki certyfikatem PKI i umieszcza kwalifikowany znacznik czasu
 • Do faktury PDF może być dołączony dodatkowy plik np. XML, a następnie przesłany wraz z fakturą PDF za pomocą INFINITE EDI communicator
 • Do wystawcy faktury przesyłane jest potwierdzenie otrzymania dokumentu przez odbiorcę
 • Wszystkie faktury przechowywane są na platformie INFINITE EDI archive zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów

  Odbiór faktur:
 • Faktury PDF wraz z dołączonym plikiem np. XML przesyłane są jako link w wiadomości e-mail
 • Faktury PDF mogą zostać pobrane z aplikacji WEB EDI po zalogowaniu się na indywidualne konto użytkownika
 • Faktury PDF wraz z dołączonym plikiem np. XML mogą również zostać przesłane bezpośrednio do systemu odbiorców za pomocą INFINITE EDI communicator
 • Do wystawcy faktury przesyłane jest potwierdzenie otrzymania dokumentu przez odbiorcę
 • Każda e-faktura przechowywana jest na platformie INFINITE EDI archive zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
 • Ekatalog - synchronizacja danych

  Ekatalog to w pełni zautomatyzowane, oparte o globalne standardy środowisko elektronicznej wymiany danych umożliwiające bezpieczną oraz ciągłą synchronizację danych o oferowanych produktach pomiędzy partnerami biznesowymi. Stroną, która umieszcza informacje jest producent, który dodaje do katalogu kolejne produkty wraz ze szczegółowymi opisami. Odbiorca czyli np.: sieć handlowa pobiera informacje o towarach swoich dostawców. W rezultacie ekatalog przyczynia się do usprawnienia komunikacji oraz do ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstwa.

  Korzyści dla dostawcy (producenta)
 • redukcja braków na półkach
 • dużo szybsze wprowadzanie produktów na rynek
 • redukcja czasu związanego z przekazywaniem klientom informacji o towarach
 • możliwość automatycznej transmisji danych do ekatalogu
 • eliminacja błędów w opisie towarów


 • Korzyści dla odbiorcy (subskrybenta)
 • zmniejszenie zapasów
 • redukcja braków na półkach
 • możliwość szybszego wprowadzania nowości
 • brak potrzeby ręcznego wprowadzania danych o nowych towarach i ich aktualizacji
 • wyeliminowanie błędów na fakturach związanych z opisami towarów
 • Zaloguj