Infinite uplasowało się na 1. miejscu rankingu Diamenty Forbesa 2015 na terenie województwa lubelskiego w kategorii małych przedsiębiorstw (przychody 5 – 50 mln pln). Na liście ogólnopolskiej spółka zajęła 84 miejsce.  

Dynamiczny rozwój Infinite to zasługa, przede wszystkim, jakości oprogramowania i efektywności przeprowadzonych wdrożeń. Firma stale poszukuje nowych kierunków rozwoju, jednocześnie systematycznie umacniając swoją pozycję w kluczowych obszarach działalności, jakimi są rozwiązania EDI oraz SFA. Dzięki konsekwentnym działaniom na rynkach zagranicznych, marka Infinite IT Solutions posiada ugruntowaną pozycję jako dostawca EDI w Europie Centralnej, jednocześnie dynamicznie rozwijając się w dziedzinie SFA. 

Sukces rynkowy firmy doskonale oddają liczby. Jaki wynik osiągnął tegoroczny lider Diamentów Forbesa? Na przestrzeni lat 2011-2013 wzrost wartości Infinite wyniósł blisko 70%. Szersze informacje odnośnie wyniku Infinite znaleźć można w rankingu.

Diamenty Forbesa to ranking przedsiębiorstw, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości z uwzględnieniem wyniku finansowego, potencjału pracowników oraz posiadanego know-how. Metodologia wyceny przedsiębiorstw oraz pomiaru wzrostu ich wartości zostały opracowane przez analityków wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. 

Zaloguj